Win32:trojano-803


(Anika Szczecin) #1

No i mam... Wykrywa go avast, ale tylko przy pierwszym uruchomieniu komputera w danym dniu, potem go nie widzi. Nie wykrywa go RAV, AVK, nie wiem jak ten prezent usunąć. Ścieżka jest dziwna, http://static.flingstone.com/softwares/NCasePackage.exe. Czy możliwe jest, że ten trojan jest w innym komputerze sieciowym a nie w moim? :? Poczytałam nieco na forum, ściągnęłam CWShredder - nic. Wszystkie pliki tymczasowe usunęłam.

Pomóżcie bo jestem mało w tym zorientowana... Jeśli ktoś ma trochę czasu prosze o wskazówki jak dla rasowej blondynki! :slight_smile:

Acha, to od Hijack'a:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:54:28, on 05-03-10

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdKeep.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Avant Browser\avant.exe

C:\Documents and Settings\SEKRETARKA\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [nggqvob] rundll32 C:\WINDOWS\System32:nggqvob.dll,Init 1

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Preview AdService] C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {2A32B14F-4D29-4EA3-AC54-E9B19F436CE7} (Scanner Class) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/TDECntrl.CAB

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 8175971674

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)


(Musg) #2

wylacz przywracanie systemu i usun

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k


(adpawl) #3

Kasujesz te wpisy:

Kasujesz zaznaczony na czerwono katalog!


(Maniooo666) #4

Witam,

usuń w trybie awaryjnym ten katalog:

Zastanawia mnie to. Moim zdaniem to syf. Znasz - zostawiasz, nie - KOSZ:

Alexa:

Sposób usuwania: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... entry25691


(adpawl) #5

messengera można się pozbyć...

XP-Antispy:

http://xp-antispy.org/index.php?option= ... &itemid=14

I pasowało by Sp2 doinstalować !!


(Adarek) #6

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

to raczej bym nie polecał usuwać

a to

O4 - HKLM\..\Run: [nggqvob] rundll32 C:\WINDOWS\System32:nggqvob.dll,Init 1

Syfek>>> usuwać.

Sprawdz jeszcze kompa programami :

Pest Patrol

Ad-aware SE Personal 1.05

CWShredder 2.13

Spybot Search & Destroy 1.3


(Anika Szczecin) #7

Dzięki wszystkim! Pousuwałam co radziliscie nie mając pojęcia w czym się grzebię, ale na razie komp działa... :wink: Sprawdziłam też czym się dało, na razie spokój.

Raz jeszcze dzięki! I pozdrawiam!