Win32trojano-1728

Witm mam jakiegoś robala, ale nie wiem co to jest, nazywa się win32trojano-1728[tri].

Wklejam logi, błagam o pomoc! !!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:20:51, on 2005-11-23

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\inet20096\winlogon.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtOEAddOn.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtSrv.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\inet20096\socks.exe

C:\WINDOWS\inet20096\explorer.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\unzipped\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://resultsmaster.com/SmartOffers/Services/resultsmaster/ResultsMasterHomeLeftPane.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20096\winlogon.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: ShprRprts - {2A8A997F-BB9F-48F6-AA2B-2762D50F9289} - C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll

O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - C:\WINDOWS\inet20096\3.00.10.dll

O2 - BHO: HbTools - {74CC49F7-EB32-4A08-B204-948962A6E3DB} - C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtHostIE.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Hotbar - {74CC49F7-EB32-4A08-B204-948962A6E3DB} - C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtHostIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WeatherOnTray] C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtWeatherOnTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HbTools] C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtOEAddOn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wovngodc] C:\WINDOWS\System32\ymswfieg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20096\winlogon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft standard protector] C:\WINDOWS\inet20096\socks.exe 20096

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20096\winlogon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {946B3E9E-E21A-49c8-9F63-900533FAFE14} - C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {E77EDA01-3C56-4a96-8D08-02B42891C169} - C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll

O16 - DPF: {8C875948-9C60-4381-9248-0DF180542D53} (HbtInstObj) - http://installs.hotbar.com/installs/hbtools/programs/hbtools.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

No syfu to ty troszke masz

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery na czerwono usun ręcznie z dysku

Po tych wszystkich czynnościach dajesz nowego loga

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Błagam pomocy, ja nie wiem co to znaczy (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu),(Pliki i foldery na czerwono usun ręcznie z dysku ). Ja naprawdę jestem zielona w te klocki, proszę o jakis maly opis bo jeszcze bardziej namieszam.

(A te wszystkie co są wypisane to mam usunąć zupełnie i tylko te na czerwono ręcznie?)

Pozdrawiam

Czyli wyłącz przywracanie:

PPM=>Mój komputer=>Właściwości=>Przywracanie systemu=>"Wyłącz przywracanie systemu

następnie uruchamiasz ponownie kompa (przy starcie kompa naciskaj F8 ) i wybierasz z listy tryb awaryjny.

Jak już jesteś w trybie awaryjnym szukasz folderów i plików (ścieżki masz podane) zaznaczonych na czerwono na dysku i je kasujesz, następnie odpalasz HijackThis zaznaczasz wpisy w/w i klikasz fix checked

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:55:04, on 2005-11-23

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\unzipped\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {946B3E9E-E21A-49c8-9F63-900533FAFE14} - C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll (file missing)

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {E77EDA01-3C56-4a96-8D08-02B42891C169} - C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll (file missing)

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

Avast juz niczego mi nie pokazuje, a jak loga?

Log masz już czysty

Ciachnij:

Folder na czerwono usuń ręcznie

Zainstaluj sp2

usunęłam ręcznie ten folder, ale nie mogę zrobic nic więcej,

kiedy próbuję usunąć pojawia mi się komunikat

fix 2 selected items? this willpermanentlydelete and/or repair you selected, unles you make a backup.

i wszystko wygląda nadal tak samo

pozdrawiam

Usuń katalog backup masz jego tam gdzie jest hijack: C:\unzipped\hijackthis\HijackThis.exe poo tym skasuj jeszcze raz

wszystko byłoby ok. gdybym mogla to usunąć, jest na to jakiś sposób, to cały czas wraca.

a i przy próbie zainstalowania sp2 mam

usługa windows update jest niedostępna.

co z tym zrobić?

pozdrawiam

Czytałaś i usunęłaś ten folder w trybie awaryjnym?

tak wylączylam kompa i przelączylam go na tryb awaryjny

Proszę o LOG z Silent Runners

No i znowu mam problem jak to zrobić, podkreślam, że ja robię takie rzeczy pierwszy raz i nie umiiem bez instrukcji.

Kasia

Ojejku szukajka jest ale zobacz, z opisem błedów http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989

Oto i raport

[“Silent Runners.vbs”, revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“CTFMON.EXE” = “C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe” [MS]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“IgfxTray” = “C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe” [“Intel Corporation”]

“HotKeysCmds” = “C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe” [“Intel Corporation”]

“SynTPLpr” = “C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe” [“Synaptics, Inc.”]

“SynTPEnh” = “C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe” [“Synaptics, Inc.”]

“InCD” = “C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe” [“Copyright © ahead software gmbh and its licensors”]

“NeroCheck” = “C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [“Ahead Software Gmbh”]

“avast!” = “C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = “AcroIEHlprObj Class” [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx” [empty string]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\System32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}” = “WinZip”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

“{E0D79305-84BE-11CE-9641-444553540000}” = “WinZip”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

“{E0D79306-84BE-11CE-9641-444553540000}” = “WinZip”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

“{E0D79307-84BE-11CE-9641-444553540000}” = “WinZip”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

“{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}” = “Microsoft Office Binder Unbind”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\UNBIND.DLL” [MS]

“{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Outlook Custom Icon Handler”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL” [MS]

“{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” = “avast”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! igfxcui\DLLName = “igfxsrvc.dll” [“Intel Corporation”]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

WinZip(Default) = “{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinZip(Default) = “{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

WinZip(Default) = “{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\HotbarWP.bmp”

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

“SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\System32\logon.scr” [MS]

Startup items in “kasia” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

“Microsoft Office” -> shortcut to: “C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l” [MS]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 11

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Explorer Bars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{2178C864-B8BC-41AE-A1FB-EB6A32F87EB1}\ = “ShopperReports – Price Comparison” [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll” [file not found]

{66B90ADB-0BE3-40AE-8680-84A6F0577CA0}\ = “Web Assistant” [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtHostIE.dll” [file not found]

{7E66936C-FEA0-4984-AD26-7B6661AC5B2E}\ = “Hotbar Information Window” [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtHostIE.dll” [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{7E66936C-FEA0-4984-AD26-7B6661AC5B2E}\ = “Hotbar Information Window” [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtHostIE.dll” [file not found]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{946B3E9E-E21A-49C8-9F63-900533FAFE14}\

“ButtonText” = “ShopperReports - Compare travel rates”

“CLSIDExtension” = “{454b4812-e572-4703-a1bb-63490809eac0}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll” [file not found]

{E77EDA01-3C56-4A96-8D08-02B42891C169}\

“ButtonText” = “ShopperReports - Compare product prices”

“CLSIDExtension” = “{580a1f3f-89b4-433b-bbdb-b97aeb13f3fc}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll” [file not found]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe”” [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe”” [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

SmartLinkService, SLService, “slserv.exe” [" "]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Monitor języka PJL\Driver = “PJLMON.DLL” [MS]


 • This report excludes default entries except where indicated.

 • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

 • The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

took 140 seconds.

 • The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

took 19 seconds.

---------- (total run time: 218 seconds)]

Start>>>uruchom>>>regedit i przejdź do kluczy:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ i skasuj:

{2178C864-B8BC-41AE-A1FB-EB6A32F87EB1}

{66B90ADB-0BE3-40AE-8680-84A6F0577CA0}

{7E66936C-FEA0-4984-AD26-7B6661AC5B2E}

Potem przejdź do kluczy HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ i skasuj:

{7E66936C-FEA0-4984-AD26-7B6661AC5B2E}

Oczywiście w awaryjnym opo tym jak skasujesz klucze usuń foldery ręcznie:

Wszystko zrobiłam i nadal backup wraca i naie mogę usunąć tych linijek 09…

Nie mam pojecia co one oznaczają.

Mogę jeszcze raz przesłać oba loga

Pozdrawiam.

Daj jeszcze raz 2 log-a

Proszę bardzo :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:27:43, on 2005-11-23

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\unzipped\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {946B3E9E-E21A-49c8-9F63-900533FAFE14} - C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll (file missing)

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {E77EDA01-3C56-4a96-8D08-02B42891C169} - C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll (file missing)

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"IgfxTray" = "C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe" ["Intel Corporation"]

"HotKeysCmds" = "C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe" ["Intel Corporation"]

"SynTPLpr" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" ["Synaptics, Inc."]

"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]

"InCD" = "C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe" ["Copyright (C) ahead software gmbh and its licensors"]

"NeroCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = "AcroIEHlprObj Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{E0D79305-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{E0D79306-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{E0D79307-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}" = "Microsoft Office Binder Unbind"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\UNBIND.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! igfxcui\DLLName = "igfxsrvc.dll" ["Intel Corporation"]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\HotbarWP.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "kasia" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 11

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{2178C864-B8BC-41AE-A1FB-EB6A32F87EB1}\ = "ShopperReports – Price Comparison"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll" [file not found]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{66B90ADB-0BE3-40AE-8680-84A6F0577CA0}\ = "Web Assistant"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtHostIE.dll" [file not found]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{7E66936C-FEA0-4984-AD26-7B6661AC5B2E}\ = "Hotbar Information Window"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtHostIE.dll" [file not found]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{946B3E9E-E21A-49C8-9F63-900533FAFE14}\

"ButtonText" = "ShopperReports - Compare travel rates"

"CLSIDExtension" = "{454b4812-e572-4703-a1bb-63490809eac0}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll" [file not found]


{E77EDA01-3C56-4A96-8D08-02B42891C169}\

"ButtonText" = "ShopperReports - Compare product prices"

"CLSIDExtension" = "{580a1f3f-89b4-433b-bbdb-b97aeb13f3fc}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll" [file not found]All Non-Disabled Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

---------------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Karta wydajności WMI, WmiApSrv, "C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe" [MS]

SmartLinkService, SLService, "slserv.exe" [" "]

Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych, dmadmin, "C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe /com" ["Microsoft Corp., Veritas Software"]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Monitor języka PJL\Driver = "PJLMON.DLL" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 155 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 20 seconds.

---------- (total run time: 224 seconds)

Ślepak ze mnie:

Proszę otwierać Notatnik i wkleić:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG. Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG.

w awaryjnym usuń: C:\WINDOWS\ HotbarWP.bmp

Po tym hijackiem usuń wpisy O9

i usuń foldery ręcznie

Nowy log z silenta po wszystkim