Win7 xampp tylko jeden działający vhost


(Grzelix) #1

Po zmianie systemu na windows 7 mam problem z ustawieniem kilku vhostów Przedtem na windowsie XP przy tych samych ustawieniach działało poprawnie a teraz wybiera mi pierwszy z listy vhostów bez względu na adres

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

127.0.0.1	hs.localhost

	127.0.0.1	mc.localhost

C:\Program Files\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf

ServerName hs.localhost

   DocumentRoot "E:/www/hs"

   DirectoryIndex index.php


    AllowOverride All

    Allow from All


   ServerName mc.localhost

   DocumentRoot "E:/www/mc/public_html"

   DirectoryIndex index.php


    AllowOverride All

    Allow from All

W takiej konfiguracji pod adresem mc.localhost mam dane z hs.localhost natomiast gdy zakomentuje vhost dla hs.localhost do odpala się poprawnie mc.localhost

Jakieś sugestie co może być źle?


(ramog) #2

Może zainstaluj WebSerw. Z nim nie mam kłopotów na Win 7 Pro.