WIN98 +ibm00001.exe - NIE MOŻNA ODNALEZC PLIKU!:(( +LOG thx


(Madrid1901) #1

MIALEM jakies gowno i sunalem wpis z HijackThis (tak jak kazali mi ludzie na forum) i po suniecie wskazanych wpisow wyskakuje mi: BRAK PLIKU IBM00001.EXE.

JAK GO USNAĆ???

MAM WIN98 A NIE XP.

I JESZCZE JEDNO, PRZY OTWIERANIU NO GOOGLE ALBO JAKIS INNYCH “NORMALYCH STRON” OTWIERAJA MI SIE PRZY OKAZJI 10 INNYCH STRON: REKLAMY, I JAKIES INNE SMIECIE. JAK TO ZLIKWIDOWAC?

Running processes:

C:\WIND98\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WIND98\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WIND98\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WIND98\EXPLORER.EXE

C:\WIND98\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WIND98\RUNDLL32.EXE

D:\WINCMD\WINCMD32.EXE

C:\MOJE DOKUMENTY\PROGRAMY\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 80.48.232.3:3128

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WIND98\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WIND98\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WIND98\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [NDPS] C:\WIND98\SYSTEM\dpmw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Transparent] Trans.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MON] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_mon.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WIND98\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [System Mechanic Popup Stopper] "C:\PROGRAM FILES\IOLO\SYSTEM MECHANIC 4\POPUPSTOPPER.EXE"

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 80.48.232.2,80.48.232.3

(Gutek) #2

Nic prostrzego, zrób tak bo na pewno jest:

zedytować musisz: Start>>>Uruchom>>> w okienku wpisz poleceniem sysedit i zedytuj ten wpis, jak się nie pokaże.

Mój komputer >>> Narzędzia >>> Opcje folderów >>> Widok

Zaznaczone Pokaż ukryte pliki i foldery + odznaczone Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego…

Jak zedytować, w sekcji [boot] jest po shell = explorer.exe ibm00001.exe" [MS], usunąć stamtąd ibm00001.exe (ma zostać shell=explorer.exe)