WIN98SE - problem z uruchamianiem programów


(Center78) #1

Nie mozna urochomić programów z menu start, ani z paska szybkiego uruchamiania.

Komunikat wyświetla się taki: Obiekt do którego odwołuje się (np. C:\itd.itp.) został usunięty lub jest niedostępny.

A uciążliwe jest za każdym razem wchodzenie w mój komputer do uruchomienia programu.


(matfeusz) #2

Musiałeś zmienić lokalizacje gdzie zainstalowałeś program lub go usunąłeś. Wejdź we właściwości danego skrótu i wpisz aktualny adres programu i zapisz.


(Center78) #3

Właśnie oto chodzi że nie jak wchodze poprzez ikone mój komputer potem program files a potem dany program to jest OK. ścieżka się zgadza z tym komunikatem co mi wyskakuje że niby jest usunęte. Przy ładowaniu systemu wyświetla się komunikat żeby się zalogować a nie jest żadne haslo ustawione może to blokuje?