Winacpi.dll

Avast wykrywa w nim trojana, nie mogę go usunąc, nawet Kill Boxem, w trybie awaryjnym go nie widzę :? Skacze po necie, szukam po forach i nic… Daję loga, wiem że mi pomożecie :smiley: Acha, objawy to wywalający się Explorer co jakieś 20 sekund.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:25:19, on 2005-11-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

D:\windows\system32\mdms.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

D:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

D:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\Documents and Settings\Stoow\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] D:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] d:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz &Wszystko używając Mass Downloader'a - D:\Program Files\Mass Downloader\Add_All.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając &Mass Downloader'a - D:\Program Files\Mass Downloader\Add_Url.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Mass Downloader - {0FD01980-CCCB-11D3-80D4-0000E80E2EDE} - D:\Program Files\Mass Downloader\massdown.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Mass Downloader - {0FD01980-CCCB-11D3-80D4-0000E80E2EDE} - D:\Program Files\Mass Downloader\massdown.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1122561026480

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6E821FC8-711E-4743-A1BA-6760A10895D5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

poczytaj Usuwanie Trojan.Repsamo :wink:

Dzieki wielkie, pomogło :smiley:

Można zamknąć.