[WinAPI] Brak odmalowywania okna


(Sferis) #1

Mam problem w WinAPI. Napisałem program i wyrysowałem kilka elementów w wyświetlającym się oknie. Wszystko jest OK, dopóki tego okna "coś nie przykryje" np. inne okno. Wtedy po ponownym odkryciu okna w tym miejscu po prostu pozostaje wyczyszczony obszar.

Proszę o pomoc.


(Fiołek) #2

Google||MSDN -> WM_PAINT