WinApi - Operacje Arytmetyczne!

Witam!

Kilka dni temu przeczytałem kilka kursów WinApi i napisałem prostą aplikację pod Windowsa. Chciałbym by ktoś mógł objaśnić w jaki sposób sprawdzić liczbę wprowadzaną do kontrolki edit i w jaki sposób wykonać operacje arytmetyczne ( * / + -).

HWND hText = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 25, 50, 28, 25, hwnd, NULL, hInstance, NULL);

HWND hText2 = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 62, 50, 28, 25, hwnd, NULL, hInstance, NULL);

Chciałbym by można było wprowadzić liczby od 1 do 6 w razie niespełnienia warunku wyświetlić MessageBox informujący o wprowadzaniu niepoprawnych liczba. Po wprowadzeniu liczb w obie kontrolki klikając w Buttona (oblicz) został wyświetlony wynik np dodawania. (w 3 kontrolce edit).

Proszę o wyrozumiałość jestem bardzo początkujący. Zdecydowałem się napisać tego posta ponieważ nie mogłem znaleźć konkretnej odpowiedzi. Byłbym wdzięczy gdyby ktoś napisał przykładowa aplikację WinApi i zamieścił kod.

Pewnie złamie zasadę pisząc tego posta ale no cóż nie dało sie wy edytować! Znalazłem na stronie informację jak poprać tekst z kontrolki i wyświetlić go w innej czyli proces pobierania i ustawiania tekstu.

INT GetWindowText(HWND hText,LPSTR lpStr,INT size);

BOOL SetWindowText(HWND hwnd,LPCSTR lpStr);

HWND htext17 //uchwyt kontrolki do której ma zostać zapisany tekst.

LPCSTR lpStr

Z procesem pobierania nie ma problemu z kompilacją ale jest jakiś problem z LPCSTR lpStr w tym miejscu wyrzuca błąd: “htext17 does not name a typ” - czy chodzi o deklarację? Jak sumować liczby w kontrolkach?