Windows 10 (brak planów zasilania)

Tylko u mnie nie ma planów zasilania (jest tylko zrównoważony)?
Brak ustawień jasności ekranu dla baterii i podłączonego do zasilania.
System najnowsza wersja zaktualizowany.
Ten “suwak” jak kliknie się baterię z tymi trzema ustawieniami to jest niby takie “nowe” ustawianie planów zasilania?

Spróbuj tego.
Wiersz poleceń (administrator) wpisz a potem Enter.

powercfg /duplicatescheme 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c

powercfg /duplicatescheme a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a

powercfg –restoredefaultschemes i enter
Tu jest wątek:
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/power-plan-missing/c888ccd2-b2f7-4310-a077-d863a1426d8c

Dzięki - nie wiedziałe, że Microsoft wprowadził to (ten suwak zamiast normalnych planów) po jakiejś poprawce dla pewnych konfiguracji sprzętowych domyślnie.