Windows 10 error - Page_Falut_in_Nonpaged_area


(amstaf495) #1

Witam otóż korzystałem normalnie z komputera, aż tu nagle error Page_Falut_in_Nonpaged_area i komputer musisz się ponownie uruchomić. Jak to naprawić?


(Kurp55) #2

 

Może to być spowodowane uszkodzeniem plików na dysku twardym.

Dysk C (partycja) > właściwości > narzędzia > sprawdź.

Otwórz wiersz poleceń jako administrator(cmd). Wpisz polecenie chkdsk / f / r X:   i naciśnij klawisz enter ( X: to litera dysku który chcesz sprawdzić zwykle C).  Będziesz musiał ponownie uruchomić komputer w celu zakończenia procesu naprawy.

Uruchomienie wiersza poleceń (cmd)  - naciśnij klawisz windows+R > wpisz cmd > zatwierdź ok.

 


(amstaf495) #3

Nie zauważyłem jakiegoś trybu naprawiania. Uruchomił się w tle po czym uruchomiłem komputer ponownie.