Windows 10 Tryb Dewelopera nie działa

Mam taki problem że nie mogę właczyć trybu dewelopera bo mam coś takiego:

 

 

Co zrobić?

Spróbuj ręcznie zmienić w Rejestrze:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock\AllowDevelopmentWithoutDevLicense ustaw na 1

Tylko mam jedynie takie coś…