Windows 10 - zmiana koloru paska postępu

Jest w Windows 10 możliwość zmiany koloru paska postępu z zielonego na inny?
Może jakiś wpis w rejestrze jest za ten kolor odpowiedzialny?
Czy jest to zaszyte głęboko w trzewiach i bez zewnętrznych programów nie ma takiej opcji?

Jest trochę wpisów w Rejestrze ale czy jest tam ten odpowiedzialny za to? Nie sprawdzałem.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors

Dane to wartości RGB.

Pasek postępu jest częścią skóry w „C:\Windows\Resources\Themes*.theme”. To co wskazał @Yakii odnosi się do kolorowania okien i tekstu, coś co kiedyś było do ustawienia w GUI panelu sterowania, ale zniknęło w którymś Windows 10.

Dzięki.
Czyli, akurat ten kolor jest tak jak napisałem „zaszyty” głębiej w systemie i nie wystarczy prosta zmiana w rejestrze.
„Skóry” to raczej nie można z tego co rozumiem zedytować, bo pewnie nie ma do tego uprawnień, które by na to pozwoliły.
„Podgląd” w notatniku samego pliku *theme pokazuje, że jest to tylko z tego co mi się wydaje instrukcja wykonawcza plików składających się na wygląd danej kompozycji.
Więc to w nim jest również niemożliwe do edycji.
Tak wygląda przykładowy
; Copyright © Microsoft Corp.

[Theme]
; Landscape - IDS_THEME_DISPLAYNAME_THEME1
DisplayName=@%SystemRoot%\System32\themeui.dll,-2113
SetLogonBackground=0

; Computer - SHIDI_SERVER
[CLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\DefaultIcon]
DefaultValue=%SystemRoot%\System32\imageres.dll,-109

; UsersFiles - SHIDI_USERFILES
[CLSID{59031A47-3F72-44A7-89C5-5595FE6B30EE}\DefaultIcon]
DefaultValue=%SystemRoot%\System32\imageres.dll,-123

; Network - SHIDI_MYNETWORK
[CLSID{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}\DefaultIcon]
DefaultValue=%SystemRoot%\System32\imageres.dll,-25

; Recycle Bin - SHIDI_RECYCLERFULL SHIDI_RECYCLER
[CLSID{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]
Full=%SystemRoot%\System32\imageres.dll,-54
Empty=%SystemRoot%\System32\imageres.dll,-55

[Control Panel\Cursors]
Arrow=%SystemRoot%\cursors\aero_arrow.cur
Help=%SystemRoot%\cursors\aero_helpsel.cur
AppStarting=%SystemRoot%\cursors\aero_working.ani
Wait=%SystemRoot%\cursors\aero_busy.ani
NWPen=%SystemRoot%\cursors\aero_pen.cur
No=%SystemRoot%\cursors\aero_unavail.cur
SizeNS=%SystemRoot%\cursors\aero_ns.cur
SizeWE=%SystemRoot%\cursors\aero_ew.cur
Crosshair=
IBeam=
SizeNWSE=%SystemRoot%\cursors\aero_nwse.cur
SizeNESW=%SystemRoot%\cursors\aero_nesw.cur
SizeAll=%SystemRoot%\cursors\aero_move.cur
UpArrow=%SystemRoot%\cursors\aero_up.cur
DefaultValue=Windows Default
DefaultValue.MUI=@main.cpl,-1020
Hand=%SystemRoot%\cursors\aero_link.cur
Link=

[Control Panel\Desktop]
Wallpaper=%SystemRoot%\Web\Wallpaper\Theme1\img1.jpg
TileWallpaper=0
WallpaperStyle=10
Pattern=

[Control Panel\Desktop\WindowMetrics]

[VisualStyles]
Path=%SystemRoot%\resources\Themes\Aero\Aero.msstyles
ColorStyle=NormalColor
Size=NormalSize
AutoColorization=1

[boot]
SCRNSAVE.EXE=

[MasterThemeSelector]
MTSM=RJSPBS

[Sounds]
; IDS_SCHEME_DEFAULT
SchemeName=@%SystemRoot%\System32\mmres.dll,-800

[Slideshow]
Interval=1800000
Shuffle=0
ImagesRootPath=%SystemRoot%\Web\Wallpaper
Item0Path=%SystemRoot%\Web\Wallpaper\Theme1\img1.jpg
Item1Path=%SystemRoot%\Web\Wallpaper\Theme1\img2.jpg
Item2Path=%SystemRoot%\Web\Wallpaper\Theme1\img3.jpg
Item3Path=%SystemRoot%\Web\Wallpaper\Theme1\img4.jpg
Item4Path=%SystemRoot%\Web\Wallpaper\Theme1\img13.jpg

Jest tutaj gdzieś odnośnik właśnie do koloru paska postępu?

Pliki .theme sa nie tylko tam. Sa także tu. %User%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Themes.
A ile czego jest w aero.msstyles, czort wie.

OK.
Nie będę już bardziej drążył, bo to bezcelowe.
Wydawałoby się, że tak prosta rzecz jak kolor paska jest prostsza w edycji.

@cyngiel_1
Tutaj by coś mogło być interesującego dla Ciebie:
How to Change the Taskbar Color in Windows 10 (lifewire.com)

Taskbar to nie progress bar

Tyż prawda