Windows 7 64 bit. Aplikacje typu ebay do usunięcia


(Qadas) #1

Chce usunąć następujące aplikacje: ebay, zakupy online, norton online backup, znajdują się one w folderze C:\program files\ i program files (x86), gdy usunę foldery główne z tymi aplikacjami to pozbędę się ich, czy powinienem to zrobić inaczej.


(Netropolia) #2

Powinieneś to zrobić przez Start -> Panel Sterowania -> Programy i funkcje (lub "Odinstaluj programy" jeśli masz włączone duże ikony)


(falcon89) #3

Użyj Revo Uninstaller (usuwa także pozostałości po aplikacjach).