Windows 7-brak dostępu do internetu, internet raz jest, raz nie

Witam,

Mam problem z laptopem z windowsem 7, mianowicie internet działa “jak chce” raz się pojawia raz jest informacja "brak dostępu do internetu a z routerem jest połączony. Laptop ma zainstalowany nowy system i  przed formatem nie było takich problemów.

Wyniki z polecenia “ipconfig /all”:

Konfiguracja IP systemu Windows

 

   Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Sierotaa123

   Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

   Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

   Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

   Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

   Lista przeszukiwania sufiksów DNS : home

 

Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 4:

 

   Stan nośnika . . . .  . . . . . . .: Nośnik odłączony

   Sufiks DNS konkretnego połączenia :

   Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #

3

   Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 4C-80-93-65-28-46

   DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

   Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

 

Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:

 

   Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

   Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Intel® Centrino® Wireless-N 1030

   Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 4C-80-93-65-28-45

   DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

   Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

   Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::5dbf:2552:ec2b:a537%31(Preferowane)

 

   Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1(Preferowane)

   Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

   Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 19 sierpnia 2014 21:00:05

   Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 20 sierpnia 2014 22:08:01

   Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.254

   Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254

   Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 525107347

   Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-1B-82-C0-B0-5C-9A-D8-61-5D-34

 

   Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254

   NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony

 

Karta Ethernet Połączenie lokalne:

 

   Stan nośnika . . . .  . . . . . . .: Nośnik odłączony

   Sufiks DNS konkretnego połączenia :

   Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

   Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 5C-9A-D8-61-5D-34

   DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

   Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

 

Karta Ethernet Połączenie sieciowe Bluetooth:

 

   Stan nośnika . . . .  . . . . . . .: Nośnik odłączony

   Sufiks DNS konkretnego połączenia :

   Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)

   Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 4C-80-93-65-28-49

   DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

   Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

 

Karta tunelowa isatap.{ABEA3C74-3DC0-4857-A5F6-5845BC40A693}:

 

   Stan nośnika . . . .  . . . . . . .: Nośnik odłączony

   Sufiks DNS konkretnego połączenia :

   Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

   Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

   Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

 

Karta tunelowa isatap.{F5943C4E-B333-49D1-9E25-104B7DDE71CD}:

 

   Stan nośnika . . . .  . . . . . . .: Nośnik odłączony

   Sufiks DNS konkretnego połączenia :

   Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

   Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

   Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

 

Karta tunelowa isatap.{9012762C-9C70-4834-936F-76708E84560B}:

 

   Stan nośnika . . . .  . . . . . . .: Nośnik odłączony

   Sufiks DNS konkretnego połączenia :

   Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3

   Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

   Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

 

Karta tunelowa isatap.home:

 

   Stan nośnika . . . .  . . . . . . .: Nośnik odłączony

   Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

   Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #5

   Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

   Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

 

Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

 

   Sufiks DNS konkretnego połączenia :

   Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

   Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

   Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

   Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:344c:14db:4dda:e7ee(Pref

erowane)

   Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::344c:14db:4dda:e7ee%16(Preferowane)

 

   Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

   NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony

Czy mimo komunikatu “brak dostępu do internetu” działa internet?

Spróbuj ustawić statyczny adres IP oraz DNS.

 

OpenDNS:

208.67.222.222

208.67.220.220

 

Google DNS:

8.8.8.8

8.8.4.4