Windows 7 i ponad 70 procesow


(K_u_b_a_) #1

Czy to normalne ze mam na Windows 7 mam 75 procesow zaraz po wlaczeniu ?

Na Windows xp miescilem sie zawsze w 35 wiec roznica jest duza

Laptopa mialem kupionego razem z tym Windowsem wiec bylo na nim przy okazji duzo roznego niepotrzebnego oprogramowania pousuwalem juz pare rzeczy

Mam z 10 procesow svchost czy to normalne ?


(antiferno) #2

moze nainstalowałeś jakichś bajerów , daj loga z HijackThis


(K_u_b_a_) #3

Log z hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:21:26, on 2011-03-12

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\V0420Mon.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files\firefox.exe

C:\Program Files\plugin-container.exe

C:\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0415&m=aspire_5742g&r=273610109085l0454z125v47322860

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0415&m=aspire_5742g&r=273610109085l0454z125v47322860

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0415&m=aspire_5742g&r=273610109085l0454z125v47322860

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0415&m=aspire_5742g&r=273610109085l0454z125v47322860

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - C:\PROGRA~2\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BackupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [V0420Mon.exe] C:\Windows\V0420Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C] C:\Windows\system32\RegSvr32.exe /s C:\Windows\SysWOW64\V0420Ext.ax

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ALLUpdate] "C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\progra~2\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: iPos Service (iPosService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Intel iPOS v4\ipossvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\McSACore.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel(R) Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


--

End of file - 10213 bytes

(system) #4

Do pousuwania niepotrzebnego oprogramowania fabrycznego polecam to: http://slimcomputer.com/

-- Dodane 12.03.2011 (So) 16:15 --

Nawiasem mówiąc, liczba około 55 procesów w Windowsie 7 to normalka.


(K_u_b_a_) #5

Tak pozatym to mam jeszcze jeden problem

Jak wchodze w menadzera zadan to w zakladce procesy mam w nazwie uzytkownika nazwe sklepu w ktorym kupilem laptopa jak to zmienic ? Do tego jeszcze jak daje w Firefoxie znajdz aktualizacje to mi pisze ze nie posiadam wystarczajacych uprawnien do instalacji i zebym skontaktowal sie z administratorem. Wydawalo mi sie ze wszystko poustawialem tak ze jestem tym administratorem i tak tez pisze przy moim koncie z reszta jest tylko jedno konto uzytkownika zrobione

I co zrobic zeby bylo mniej tych procesow ?


(antiferno) #6

start uruchom i wpisz msconfig w zakladce uruchamianie odznacz

[ALLUpdate] "C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

[sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

[WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"

[V0420Mon.exe] C:\Windows\V0420Mon.exe - jakby Ci kamerka nie chodzila to wlacz spowrotem

[LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe prawdodpobonie zbędny

[backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k jak robisz kopie zapasowe sam to zbędny

[EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe" apdejt do sterownikow od czytnika linii papilarnych prawdopodobnie mozna wywalic z autostartu

gg tez mozesz wylaczyc zeby nie zmulalo startu


(K_u_b_a_) #7

Tutaj jeszcze jakies uslugi

http://tinypic.pl/j0syklxzvqpu

co moge odznaczyc ?


(antiferno) #8

Ten McAfee to nie jest czasem jakiś dodatek do IE ? [ktorego zakladam nie uzywasz]


(K_u_b_a_) #9

Mam go w firefoxie ladnie wyglada to nie wywalam hehe


(antiferno) #10

Hmm... widze jeszcze jakieś błedy "(file missing)" przeczyść sobie czymś rejestr


(K_u_b_a_) #11

A wie ktos co moge z tym zrobic ?


(antiferno) #12

na pewno masz te uprawnienia ? jeśli jestes pewien że tak to załóż jeszcze 1 konto o nazwie 'administrator', może z niego sie da a co do nazwy wyswietlającej sie to jest nazwa uzytkownika takie widocznie konta zakladaja, musiałbyś założyć konto o nazwie takiej jaka chcesz


(K_u_b_a_) #13

Jak chce zrobic nowe konto o nazwie administrator to pisze ze juz takie jest i nie moge

Pozmienialem wszystkie mozliwe nazwy uzytkownika nazwe komputera grupy roboczej itp na swoja a nadal sie wyswietla w menadzerze przy nazwie uzytkownika co innego


(antiferno) #14

no to nie mam pojecia , w tym sklepie gdzie instalowali system coś namieszali, pewnie dali ograniczenia zebys nic nie popsuł :wink: