Windows 7 nie chce się uruchamiać

Witam,

Mam problem związany z uruchamianiem systemu. Gdy włączam komputer, system ładuje się do momentu “Trwa uruchamianie Systemu Windows” i koniec. Dalej nie chce “pójść”… Wtedy jedynym rozwiązaniem jest “twarde” wyłączanie i ponowne włączenie ale wtedy następuje proces wybory dwóch opcji: 1) Normalne uruchomienie komputeru oraz 2) (zalecana) Sprawdzenie czy tez naprawa systemu… cos tego typu, nie kojarze.

Wybierając opcje 1) następuje to samo, czyli zatrzymuje się na etapie “Trwa uruchamianie Systemu Windows”…

Natomiast wybierając 2), owszem trwa proces naprawczy ale nic z tego nie wynika, gdyż wyskakuje komunikat, ze problem nie został rozwiązany i czy chce wysłac raport do Microsoftu… i wtedy następuje ponowne uruchomienie systemu… i tak w kółko :smiley: (W szczegółach problemu, nazwa zdarzenia to: StartuprepairOffline)

Ale również jest coś ciekawego… mianowicie, kilka razy uruchomił się bez problemu. Bez żadnego błędu czy też procesów naprawczych. Próbowałem podczas uruchamiania, włączyć instalkę Windowsa ale poprzez USB chociaż nie dawało skutku, więc podczas procesu naprawczego była możliwość wpisywania operacji w okienku typu “dos”… nie wiem jak to sie nazywa profesjonalnie ale wiem że to było cos takiego X:…\sys32 (chyba)\cmd.exe i poprzez to znalazłem pendriva z windowsem. Wszystko ładnie sie uruchomiło (okienko instalacyjne) i wybrałem opcje uaktualnienia. Niestety po procesie przygotowawczym wystąpił błąd. Za pierwszym razem, żeby wysunąć urządzenie magazynowe i podczas restartu włożyć płytę co nie dało żadnego skutku a za drugim wystąpił błąd, że aktualny zainstalowany system jest nowszy od tego który chce uaktualnić/zainstalować (Windows 7 Home Premium x64).

Aktualnie komputer się uruchomił i funkcjonuje normalnie, ale wątpię żeby coś się od tak naprawiło więc proszę o pomoc.

Raport zgodności z systemem Windows:

- Nie można wykonać uaktualniania systemu Windows z powodu następujących problemów. Anuluj uaktualnienie, wykonaj poszczególne zadania, a następnie uruchom ponownie uaktualnienie, aby kontynuować.

Bieżąca wersja systemu Windows jest nowsza niż wersja, do której próbujesz uaktualnić. System Windows nie może zakończyć uaktualnienia.

Uaktualnienie systemu Windows będzie miało wpływ na następujące urządzenia i/lub programy:

- Te programy mogą nie działać prawidłowo po uaktualnieniu. Zalecamy ich odinstalowanie przed rozpoczęciem uaktualniania. Anuluj uaktualnienie, przejdź do Panelu sterowania i wyszukaj ciąg „odinstalowanie programu”. Uwaga: programy oznaczone znakiem * mogą zostać bezpiecznie zainstalowane ponownie po uaktualnieniu.

ATI CATALYST Install Manager *

ATI Catalyst Control Center *

Log z Hijack:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:20:39, on 2013-02-17

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\ProgramData\DatacardService\DCSHelper.exe

C:\Program Files (x86)\BlazeVideo\BlazeDTV 6.0\MediaDetector.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\USB Camera2\VM332_STI.EXE

C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YCMMirage.exe

C:\Program Files (x86)\Lenovo\VeriFace\PManage.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.3\facemoodssrv.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\windows\SysWOW64\RunDll32.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BluetoothHeadsetProxy.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/0,0.html?p=138

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lenovo.msn.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.8.3.8\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.3\bh\facemoods.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Pomocnik logowania za pomocą identyfikatora Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - C:\PROGRA~2\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.3\facemoodsTlbr.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {D0F4A166-B8D4-48b8-9D63-80849FE137CB} - (no file)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM…\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

O4 - HKLM…\Run: [332BigDog] C:\Program Files (x86)\USB Camera2\VM332_STI.EXE

O4 - HKLM…\Run: [updateP2GShortCut] “C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe” “C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go” UpdateWithCreateOnce “SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\5.0”

O4 - HKLM…\Run: [YouCam Mirage] “C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YCMMirage.exe”

O4 - HKLM…\Run: [YouCam Tray] “C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCam.exe” /s

O4 - HKLM…\Run: [VeriFaceManager] C:\Program Files (x86)\Lenovo\VeriFace\PManage.exe

O4 - HKLM…\Run: [updatePRCShortCut] “C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe” “C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery” UpdateWithCreateOnce “Software\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery”

O4 - HKLM…\Run: [avast] “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe” /nogui

O4 - HKLM…\Run: [facemoods] “C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.3\facemoodssrv.exe” /md I

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe” -autorun

O4 - HKCU…\Run: [swg] “C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep”

O4 - HKCU…\Run: [blazeServoTool] “C:\Program Files (x86)\BlazeVideo\BlazeDTV 6.0\MediaDetector.exe”

O4 - HKCU…\Run: [EPLTarget\P0000000000000000] /EPT “EPLTarget\P0000000000000000” /M “Epson Stylus SX230”

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C_:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000_

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz do urządzenia &Bluetooth… - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij stronę do urządzenia &Bluetooth… - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Wyślij do interfejsu Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij do urządzenia &Bluetooth… - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Pokaż lub ukryj HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DBED5A83-F418-4C6F-9D6F-672114452D88}: NameServer = 89.108.195.21 89.108.202.21

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\browse~1\261123~1.78{16cdf~1\browse~1.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Firewall - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe

O23 - Service: Browser Manager - Unknown owner - C:\ProgramData\Browser Manager\2.6.1123.78{16cdff19-861d-48e3-a751-d99a27784753}\browsemngr.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EPSON V3 Service4(04) (EPSON_PM_RPCV4_04) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S50RPB.EXE

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HWDeviceService64.exe - Unknown owner - C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PLAY ONLINE. OUC (PLAY ONLINE. RunOuc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\PLAY ONLINE\UpdateDog\ouc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

End of file - 14159 bytes

Jeszcze samo zrobiło się skanowanie całego systemu bo wykryto zagrożenie (Avast). niestety nie mam żadnego raportu ze skanowania. Jedyne co to pamiętam takie coś:

np:

  • w jakimś programie (chyba Pit - OPP 2011) wykryto błąd 42145 {Archiwum instalatora jest uszkodzone}

  • w zwykłych plikach .doc jest też wykryty błąd 42144 {Archiwum OLE jest uszkodzone}

  • w plikach .rar błąd 42126 {archiwum RAR jest uszkodzone}

Przykłady powyżej to tylko w kilku i to w plikach takich np. jakis artykuł w wordzie, spakowna zdj i wordy, i program ktory już od wieków nie był używany.

Oczywiście jeśli jakiś danych brakuje to udostępnię jeśli będzie potrzeba i jeśli będę wiedział :smiley: