Windows 7 nie może połączyć się przez ethernet. USB tak


(Javciak) #1

Witam, mam następujący problem:

Windows nnie może się połączyć z internetem przez kabel ethernet (tylko lokalnie) przez USB się łączy bezproblemowo, ale zależy mi na ethernecie. Mam też laptopa z vistą i tam po podłączeniu kabelka ethernet od razu pojawia się połącznie, natomiast na drugim kompie stacjonarnym z vistą połącznia też nie ma przez ethenet a USB jest, ale skupmy się na razie na tym z windows 7.

Dane:

Windows 7 32bit sp1 (aktualizacje prawie wszystkie )

modem terayan tj715x

kabel sprawny, sprawdzony

firewalle powyłączane, diagnostyka systemowa nie pomaga. Dodam też, że kiedyś miałem neo i liveboxa i przez ethernet się łączyło normalnie, jednak miałem czasami problemy, po zadzwonieniu na infolinie musiałem ustawić ręcznie adresy sieciowe, jednak teraz nie wiem jak to zrobić.

daje też ipconfig /all z mojego kompa (z win7) i z laptopa z vistą (tym gdzie połącznie jest)

laptop:

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6001]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\eweina>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : eweina-PC

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

  Lista przeszukiwania sufiksów DNS : gizycko.mm.pl


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-24-23-0A-59-99

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : gizycko.mm.pl

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethern

et Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-26-18-36-7A-60

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::c90:b6bf:7b3f:2ffd%10(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 81.190.192.182(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.240.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 29 października 2011 12:21:57

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 29 października 2011 14:27:50

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : fe80::1074:f46a:d0b4:215c%10

                    81.190.192.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.136.227

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 218113560

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-11-BC-A9-C9-00-26-18-36-7A-60


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 217.172.224.160

                    89.228.7.226

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 6:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : gizycko.mm.pl

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::200:5efe:81.190.192.182%18(Preferow

ane)

  Brama domyślna. . . . . . . . . . :

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 217.172.224.160

                    89.228.7.226

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 7:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{BE95C852-4849-4EFE-AA32-FDC4B2E94

D85}

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 11:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:20d8:1095:ae41:3f49(Pref

erowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::20d8:1095:ae41:3f49%13(Preferowane)


  Brama domyślna. . . . . . . . . . :

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 13:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : gizycko.mm.pl

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft 6to4

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2002:51be:c0b6::51be:c0b6(Preferowane)

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 217.172.224.160

                    89.228.7.226

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


C:\Users\eweina>

Pc z win 7 bez połączenia

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Java>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Java-Komputer

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 6C-F0-49-99-D1-D3

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::1074:f46a:d0b4:215c%10(Preferowane)


  Adres IPv4 autokonfiguracji . . . . : 169.254.33.92(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0

  Brama domyślna. . . . . . . . . . :

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 242020425

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-14-12-E7-6F-6C-F0-49-99-D1-D3


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2

                    fec0:0:0:ffff::2%2

                    fec0:0:0:ffff::3%2

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa 6TO4 Adapter:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft 6to4

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{1B710840-7867-455C-B987-0FFB92D31819}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


C:\Users\Java>ipcomfig /all

(dodor) #2

zmień ręcznie nr MAC karty sieciowej w komputerze stacjonarnym na taki sam jak jest w laptopie, jeśli to jest sieć kablowa to może być wprowadzone filtrowanie po nr MAC, ewentualnie skontaktuj się z dostawcą czy rzeczywiście coś takiego mam miejsce


(Javciak) #3

dzięki działa :slight_smile: potem jeszcze zobacze czy na drugim stacjonarnym ta sama przyczyna