Windows 7 SMB password problem


(Grzegorz Osator) #1

Witam!

Mam problem z hasłem do dysku sieciowgo pod sambą.

Gdy nie nadam na użytkownika hasła - system łączy się po sambie bez problemów.

gdy nadam hasło - podaje informacje, że hasło jest nieprawidłowe...

the specified network password is not correct