Windows 8.1brak aktualizacji sklepu windows


(Dkn1) #1

Witam przy próbie aktualizacji aplikacji ze sklepu windows pojawia się taki oto komunikat: Wystąpił problem i nie udało się zainstalować tej aplikacji .Spróbuj ponownie .Kod błędu 0x80073cf9: Miał ktoś podobny problem  .Czy ma to jakiś związek z programem CCleaner


(Veers) #2

http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_8-winapps/this-app-wasnt-installed-error-0x80073cf9/92ec7c44-51ef-4c6a-9331-22958e01b4ec


(Agatonster) #3

blat11

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.