Windows 8 nie czyta napędu


(daniellbn) #1

Witam. 


(bachus) #2