Windows Live Mail - podgląd wiadomości


(Gbartel) #1

Po odebraniu niektórych wiadomości pocztowych w programie Windows Live Mail w okienku podglądu wiadomości wyświetlany jest komunkat:

Nie można znaleźć zawartości tej wiadomości.

Natomiast jeśli kliknę tą wiadomość dwukrotnie tak aby otwarła się w nowym oknie to wyświetlana jest prawidłowo.

Co może być przyczyną i pozbyć się tego problemu ?