Windows Live Messenger i Foldery Udostępniania


(Matii26) #1

Mam problem, gdyż przy próbie stworzenia/otworzenia folderu udostępniania pojawia się taki komunikat:

Twój komputer nie obsługuje folderów udostępniania. Wiecie co można z tym zrobić ?


(Cosik Ktosik) #2

We właściwościach połączenia sieciowego musisz zainstalować usługę: udostępniania plików i drukarek.