Windows muli tak mocno, że nie uruchamia niektórych usług


(sebool12) #1

Witam

Jak w temacie, komputer uruchamia się dość długo, wiele usług początkowo w ogóle się nie uruchamia (VNC, Serwer itp), dopiero gdy odczekamy jakieś 10 min nie które zaczynają się uruchamiać, a inne startują dopiero gdy sami uruchomi je ręcznie.
Co może powodować taki stan systemu? Niżej wrzucam log z HijackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 14:44:16, on 2017-06-08
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18666)

FIREFOX: 42.0.0.0 (en-US)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\BarcodePrintGateway.exe
C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\program\soffice.exe
C:\Program Files (x86)\CryptoTech\CryptoCard\CCMonitor.exe
C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\program\soffice.bin
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Users\lab\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_71\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Pomocnik logowania za pomocą konta Microsoft - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_71\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [CryptoCard Suite Cert Monitor] C:\Program Files (x86)\CryptoTech\CryptoCard\CCMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows SP1\avp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - S-1-5-21-2881564575-78117895-2633250740-1001 Startup: LibreOffice 5.0.lnk = C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\program\quickstart.exe (User 'lab')
O4 - S-1-5-21-2881564575-78117895-2633250740-1001 User Startup: LibreOffice 5.0.lnk = C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\program\quickstart.exe (User 'lab')
O4 - S-1-5-21-2881564575-78117895-2633250740-500 Startup: LibreOffice 5.0.lnk = C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\program\quickstart.exe (User 'Administrator')
O4 - S-1-5-21-2881564575-78117895-2633250740-500 User Startup: LibreOffice 5.0.lnk = C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\program\quickstart.exe (User 'Administrator')
O4 - Global Startup: BarcodePrintGateway.exe
O4 - Global Startup: Status agenta.lnk = ?
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O15 - ProtocolDefaults: '@ivt' protocol is in My Computer Zone, should be Intranet Zone
O15 - ProtocolDefaults: 'file' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone
O15 - ProtocolDefaults: 'ftp' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone
O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone
O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Kaspersky Endpoint Security Service (AVP) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows SP1\avp.exe
O23 - Service: Kaspersky Seamless Update Service (avpsus) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows SP1\avpsus.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Kaspersky Security Center Network Agent (klnagent) - AO Kaspersky Lab - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\NetworkAgent\klnagent.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: uvnc_service - UltraVNC - C:\Program Files\uvnc bvba\UltraVNC\WinVNC.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 8458 bytes

(Irydium) #2

Ten log nic nie wnosi, nie ma w nim nic niepokojącego, a na forum obowiązkowy jest log FRST. Ja bym sprawdził dysk CrystalDiskInfo bo tu może być problem - zła powierzchnia dysku. Ewentualnie CHKDSK i w CMD: SFC /scannow.