Windows Security Alert

Cały czas pojawia mi się na pulpicie komunikat Windows Security Alerts (Warning! Potential Spyware Operations)!. Poza tym zostały nałożone jakieś ograniczenia na system, tj. nie mogę wejśc w panel sterowania i we wlaściwości. Wiem, że istnieje na forum temat o tym zagadnieniu, ale nie potrafię się w nim połapać. Nie wiem, co zrobić. Proszę o radę. Z góry dziękuję :slight_smile:

Infekcja , log z HJT proszę…

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:22:52, on 2007-09-26

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\printer.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe D:\WINDOWS\System32\printer.exe

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [WinAVX] D:\WINDOWS\System32\WinAvXX.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [WinAVX] D:\WINDOWS\System32\WinAvXX.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: system.exe

O4 - Global Startup: autorun.exe

O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/139986174da415c28205/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Windows Notification Service (Winnotify) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\winntify.exe (file missing)


--

End of file - 2948 bytes

Najpierw automaty:

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym daj log z ComboFix

ComboFix 07-09-21.2 - "PiTeRr" 2007-09-26 23:25:32.1 - NTFSx86

jeszcze raz, masz nadal np.

daj raport z SmitFraudFix

SmitFraudFix v2.231


Scan done at 15:38:53,90, 2007-09-29

Run from D:\Programy\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts


127.0.0.1 localhost


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{896B97D8-0C7E-466B-B3F6-685375420FB5}: DhcpNameServer=192.168.1.254

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{896B97D8-0C7E-466B-B3F6-685375420FB5}: DhcpNameServer=192.168.1.254

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{896B97D8-0C7E-466B-B3F6-685375420FB5}: DhcpNameServer=192.168.1.254

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.254

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.254

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.254»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/code]

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku (jeśli jeszcze są):

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Wklej do Notatnika :

File::

D:\Documents and Settings\PiTeRr\Menu Start\Programy\Autostart\system.exe

D:\WINDOWS\progq.exe

D:\WINDOWS\System32\winntify.exe

D:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\autorun.exe


Driver::

Winnotify


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\D:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^autorun.exe]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\D:^Documents and Settings^PiTeRr^Menu Start^Programy^Autostart^system.exe] 

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinAVX]

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –> Klik

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Daj log z ComboFixa.

jessi