Windows Server 2012 PĘTLA


(Arakin99) #1

dsadd ou ou=STORAGE1,dc=ibm,dc=com

dsadd ou ou=STORAGE2,dc=ibm,dc=com

dsadd ou ou=STROAGE3,dc=ibm,dc=com

Witam

w jaki sposób w Windows Server 2012 mogę dodać jednostki organizacyjne za pomocą pętli tz. aby utworzyć 300 jednostek o numerach 1-300 poprzedzonych słowem storage?


(Arakin99) #2

Odświeżam?


(Edgarus) #3

Zainteresuj się powershellem, do utworzenia OU służy cmdlet:  New-ADOrganizationalUnit  .

Wystarczy licznik, pętla i jedziesz.


(bachus) #4

Jak wspomniano pętla w PS, ew. utwórz CSV i tu masz rozwiązanie:

http://powershell.org/wp/forums/topic/using-powershell-to-import-a-csv-file-for-ous/