Windows Server 2016

Jak naprawić poniższe błędy?
Clipboard01

Pierwszy błąd: Windows Serwer po Polsku.
Drugi błąd: nie podaje się nazwy domeny publicznie.

Poza tym nie bardzo wiem, co robisz/robiłeś, bo tego nie piszesz. I nie jednym zdaniem, tylko dokładnie opisz sytuację. Napisz jeszcze jakie działania podjąłeś na własną rękę, które nie rozwiązały problemu.

W komunikacie wyraźnie pisze, co się dzieje. Żaby wydedukować dlaczego, potrzebny jest szerszy kontekst. Zobacz do logów, czy tam nie ma czegoś ciekawego. Usługa WinRM w ogóle działa?

Wchodząc w Configure Directory Certificate Services…


… pojawia się błąd:
Clipboard01
Próba usunięcia

Chcę to wyrzucić bo nie zamierzam korzystać z active directory ani usług plików, ani żadnych domen

W logach:

1. Server Name: ..., ID: 8016, Source: Microsoft-Windows-DNS Client Events, Log: Syste![Clipboard0111|428x143](upload://xgoyEElyYhDWDDyH24Ml9FQR8iB.jpeg)
m

The system failed to register host (A or AAAA) resource records (RRs) for network adapter
with settings:

      Adapter Name : {B997E2AD-CA6B-4C79-8E31-9E68E03A3C6F}
      Host Name : ****
      Primary Domain Suffix : nazwa_domeny
      DNS server list :
       	192.168.2.1
      Sent update to server : <?>
      IP Address(es) :
       192.168.*.*

The reason the system could not register these RRs was because the DNS server failed the update request. The most likely cause of this is that the authoritative DNS server required to process this update request has a lock in place on the zone, probably because a zone transfer is in progress.

You can manually retry DNS registration of the network adapter and its settings by typing 'ipconfig /registerdns' at the command prompt. If problems still persist, contact your DNS server or network systems administrator.


2. Server name: ..., ID: 10016, Severity: Error, Source: Microsoft-Windows-DistributedCOM	Log: System

The machine-default permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID 
{C..3A.3-21.-...-..BB-...239}
 and APPID 
{.16C.D5-E.E-4.15-9.3-70..84...97}
 to the user NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.

Nie ma możliwości zmiany nazwy:
xx