Windows Terminal i konsola w Linux/MacOS/*BSD

Od pewnego czasu w Windows Terminal można zrobić coraz więcej rzeczy, które do tej pory zarezerwowane były dla „unixowatych” i „unixopodobnych”

Powerline na windowsowym systemie plików ? Dlaczego nie:

A tak to wygląda w świecie Linux/Unix/MacOS/*BSD/…

https://medium.com/@oldwestaction/beautifying-your-terminal-with-zsh-prezto-powerlevel9k-9e8de2023046

… a może efekty rodem z cool-retro-term? W pewnym stopniu też się da, choć do oryginału jeszcze im daleko.

Nie tylko w Windows terminal można poczuć się jak w Linux. Działa, co prawda od dawna ls (wcześniej alias), działa rm, działa clear, działa cp i kilka innych.

Między w7, a w10 jest przepaść technologiczna. W w10 masz domyślnie openssh client i możesz doinstalować openssh server. Możesz spiąć to z ansible z ssh lub winrm. Skrypty napisane w python, skompilowane działają na w10 bez instalacji pythona, na w7 nie działa. Wsparcie samego python to minimum w8.1.

1 polubienie