Windows update błąd numer 0x80245003


(fiesta) #1

Jeżeli podczas próby aktualizacji windowsa XP pojawi się błąd o kodzie nr 0x80245003

Należy podjąć następujące kroki: