Windows update error -HFI- Błąd instalacji Kod błędu: 0x80

Dzisiaj podczas kolejnej nie udanej aktualizacji windowsa xp , wyskoczyly te komunikaty, jaka jest przyczyna i czym/jak to naprawic?

Błąd instalacji Kod błędu: 0x8007064C .

Aktualizacje niezainstalowane z błędem instalacji.