Windows Update - jak wylistować?


(macios4) #1

Windows Update wykrył mi aktualizacje na Viście, i teraz chcę wyeksportować jakoś tę listę w formie tekstowej (cała ta lista poprawek, numery kb i linki do pobrania). Jak to zrobić? cmd lub PowerShell? Nie chcę WU MT. Nie chodzi mi o listę wgranych już aktualizacji, tylko tych do wgrania- wykrytych przez WU?


(iJuliusz) #2


wulist


(macios4) #3

O rany, no przecież piszę wyraźnie że- cytuję: “Nie chodzi mi o listę wgranych już aktualizacji, tylko tych do wgrania- wykrytych przez WU”


(iJuliusz) #4

W takim razie nie będzie już tak łatwo. Tu jest opis


Lub tu Gallery TechNet Microsoft
Pobierasz skrypt powershell, który uzupełnia go o komendę Get-PendingUpdate
Jak to zainstalować ?
Wrzucasz Get-PendingUpdate.ps1 do dowolnego katalogu, najlepiej bezpośrednio na C:
Uruchamiasz PowerShell w trybie Administratora i wpisujesz
Import-module -Name c:\Get-PendingUpdate.ps1
Potrzebujesz też nazwę komputera
get-childitem -path env:computername
No i wreszcie komenda inicjująca listę
Get-PendingUpdate -Computer TuNazwaKomputera
Eksport do listy CSV, proszę bardzo
Get-PendingUpdate -Computername TuNazwaKomputera | Export-Csv C:\XXXXXX.csv