Windows Update komunikat o błędzie "0x8DDD0018"

Jednym z często ostatnio występujących problemów podczas próby aktualizacji systemu poprzez wirtynę Windows Update jest komunikat o błędzie " 0x8DDD0018".

Microsoft zaleca wówczas sprawdzenie czy usługi:

* Automaticas Updates (Automatyczne aktualizacje)

* Background Intelligent Transfer Service (Usługa inteligentnego transferu w tle)

* Cryptographic Services (Usługi Kryptograficzne)

są uruchomione (gdy nie należy je uruchomić).

Zdarzają się jednak przypadki, że nawet gdy te usługi działają komunikat o wspominianym wcześniej błędzie nadal występuje.

W takiej sytuacji należy wpisać następujące polecania (każde osobno) w Start -> Uruchom:

regsvr32 wuaueng.DLL

regsvr32 qmgr.DLL

regsvr32 qmgrprxy.DLL

Po tej operacji problem nie powinien już występować.

Źrodło: http://xp.net.pl/