Windows Vista - Poprzednie wersje

W Windows Vista jak wiadomo istnieje funkcja “poprzednie wersje” która służy do przywracania usuniętych bądź też przeniesionych nie wiadomo gdzie plików i folderów. Funkcja ta znalazła już zastosowanie w Windows 2003 Server lecz dotyczyła tylko zasobów sieciowych, tu jednak można przywracać pliki na całym komputerze. Jednak by przywrócić dane pliki najpierw muszą one się znajdować na zindeksowanych partycjach (partycja sys. zindeksowana jest domyślnie, resztę partycji można zindeksować samemu). To jednak nie wszystko by pliki dały sie przywrócić do poprzednich wersji najpierw musimy utworzyć punk przywracania systemu i od tego momentu pliki można przywracać do dnia w którym zostało zostało zrobione przywracanie (i wcześniej jeżeli takie przywracanie było wykonywane wcześniej).Przypominam iż domyślnie w Windows Vista Ultimate punkt przywracania systemu jest tworzony przy starcie Windows oraz o 00:00.

Dostępność funkcji “poprzednie wersje”

Windows Vista Ultimate

Windows Vista Business

Windows Vista Enterprise

Więcej

http://ftp1.dobreprogramy.pl/demonstrac … je_low.htm

lub

http://ftp1.dobreprogramy.pl/demonstrac … e_high.htm