Windows Vista Ultimate 64-bit - sterowniki bez certyfikatu

Od wczorajszego wieczora mogę się cieszyć 64bitową wersją Visty Ultimate :slight_smile: Jednak mam problem, bo za każdym razem muszę w czasie rozruchu systemu wciskać F8 i wybierać opcję nie sprawdzaj certyfikatów sterowników. Jest to dość uciążliwe i dlatego chciałbym zapytać Was czy jest może jakaś komenda, którą należy dopisać w pliku BOOT.INI (lub zaznaczyć w MSCONFIG) by system po prostu nie sprawdzał certyfikatów sterowników. Mam modem STMicroelectronics ZTE ZXDSL 852 i mimo iż na serwerach znajdują się sterowniki dedykowane do wersji 64 bitowej Visty, to nie mają one wymaganego certyfikatu. Jednak po wyłączeniu owej opcji sprawdzania certyfikatów Vista wykryła i zainstalowała modem. Zatem, czy mógłby mi ktoś podać niezbędną modyfikację ustawień systemowych by Vista już nie sprawdzała podpisów cyfrowych?

Bede bardzo wdzięczny za pomoc :slight_smile:

Spróbuj uruchomić EasyBCD i zaznaczyć w nim opcję Advanced options -> Allow unsigned driver installation on Vista 64-bit Edition (jako admin oczywiście).

Niestety to nic nie dało :confused: nadal muszę wciskać F8 w czasie uruchamiania systemu i wybierać wyłącz wymuszanie podpisania sterowników. :frowning:

Włącz jeszcze debug kernel mode. Zerknij sobie w bazie wiedzy MSDN lub na innej stronie, na opis narzędzia wiersza poleceń - bcdedit.exe. Raczej w tym narzędziu należy upatrywać możliwości rozwiązania Twego problemu. Może przyjdzie ci na myśl rozwiązanie. Poszukam jeszcze ale nic nie obiecuje.

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6001]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Fade Mind Studio>bcdedit.exe /?


BCDEDIT - Edytor magazynu danych konfiguracji rozruchu


Narzędzie wiersza polecenia Bcdedit.exe umożliwia modyfikowanie magazynu

danych konfiguracji rozruchu. Magazyn danych konfiguracji rozruchu zawiera

parametry konfiguracji rozruchu i określa, w jaki sposób zostanie

przeprowadzony rozruch systemu operacyjnego. Te parametry były uprzednio

przechowywane w pliku Boot.ini (w systemach operacyjnych korzystających

z systemu BIOS) lub we wpisach trwałej pamięci RAM (w systemach operacyjnych

korzystających z interfejsu Extensible Firmware Interface). Narzędzia

Bcdedit.exe można używać w celu dodawania, usuwania, edytowania i dołączania

wpisów do magazynu danych konfiguracji rozruchu.


Aby wyświetlić szczegółowe informacje o poleceniu i opcjach, wpisz polecenie

bcdedit.exe /? . Aby na przykład wyświetlić szczegółowe informacje

o poleceniu /createstore, wpisz polecenie:


   bcdedit.exe /? /createstore


Aby wyświetlić alfabetyczną listę tematów tego pliku Pomocy, uruchom

polecenie "bcdedit /? TOPICS".


Polecenia dotyczące magazynu

============================

/createstore Tworzy nowy, pusty magazyn danych konfiguracji rozruchu.

/export Eksportuje zawartość magazynu systemu do pliku. Tego pliku

        można później użyć w celu przywrócenia stanu magazynu

        systemu.

/import Przywraca stan magazynu systemu za pomocą pliku kopii

        zapasowej utworzonego za pomocą polecenia /export.

/sysstore Ustawia urządzenie magazynu systemu (ma wpływ tylko

        na systemy EFI, ustawienie przestaje obowiązywać po ponownym

        rozruchu, a to polecenie jest używane tylko wtedy, gdy nie

        można jednoznacznie określić urządzenia magazynu systemu).


Polecenia dotyczące wpisów w magazynie

======================================

/copy Tworzy kopie wpisów w magazynie.

/create Tworzy nowe wpisy w magazynie.

/delete Usuwa wpisy z magazynu.


Aby uzyskać informacje o identyfikatorach używanych przez te polecenia,

uruchom polecenie bcdedit /? ID.


Polecenia dotyczące opcji wpisów

================================

/deletevalue Usuwa opcje wpisu z magazynu.

/set Ustawia wartości opcji wpisu w magazynie.


Aby wyświetlić listę typów danych używanych przez te polecenia, uruchom

polecenie bcdedit /? TYPES.

Aby wyświetlić listę prawidłowych formatów danych, uruchom polecenie

bcdedit /? FORMATS.


Polecenia sterujące danymi wyjściowymi

======================================

/enum Wyświetla listę wpisów w magazynie.

/v Opcja wiersza polecenia powodująca wyświetlanie pełnych

        identyfikatorów wpisów zamiast stosowania nazw dla dobrze

        znanych identyfikatorów.

        Używając samego /v jako polecenia, można wyświetlić pełne

        identyfikatory wpisów dla typu aktywnego (ACTIVE).


Uruchomienie samego polecenia "bcdedit" jest równoznaczne z uruchomieniem

polecenia "bcdedit /enum ACTIVE".


Polecenia sterujące menedżerem rozruchu

=======================================

/bootsequence Ustawia jednorazową sekwencję rozruchu dla menedżera

        rozruchu.

/default Ustawia wpis domyślny, którego będzie używać menedżer

        rozruchu.

/displayorder Ustawia kolejność, w jakiej menedżer rozruchu wyświetla menu

        uruchamiania wielu systemów operacyjnych.

/timeout Ustawia wartość limitu czasu menedżera rozruchu.

/toolsdisplayorder Ustawia kolejność, w jakiej menedżer rozruchu wyświetla

        menu narzędzi.


Polecenia sterujące Usługami zarządzania awaryjnego (EMS) dla aplikacji

rozruchu

=======================================================================

/bootems Włącza lub wyłącza Usługi zarządzania awaryjnego dla

        aplikacji rozruchu.

/ems Włącza lub wyłącza Usługi zarządzania awaryjnego dla wpisu

        systemu operacyjnego.

/emssettings Ustawia globalne parametry Usług zarządzania awaryjnego.


Polecenia sterujące debugowaniem

================================

/bootdebug Włącza lub wyłącza debugowanie rozruchu dla aplikacji rozruchu.

/dbgsettings Ustawia globalne parametry debugera.

/debug Włącza lub wyłącza debugowanie jądra dla wpisu systemu

        operacyjnego.

/hypervisorsettings Ustawia parametry funkcji hypervisor.

tylko jak tego użyć ?? :?:

http://www.microsoft.com/poland/technet … 43_03.mspx

Z tego co piszą na różnych forach to nie da się tego wyłączyć na stałe.

Wyłączenie…

Bcdedit.exe /set nointegritychecks ON

Przywrócenie poprzedniego stanu

Bcdedit.exe /set nointegritychecks OFF

A ja mam program który jest po prostu zbawieniem :):):):slight_smile:

http://www.ngohq.com/home.php?page=File … dwn_id=657

Uruchamiasz system w trybie testowym i wybierasz STEROWNIKI, które mają być uruchamiane (wskazujesz ścieżkę w C:\Windows\System32\DRIVERS)

naprawdę to działa :):slight_smile:

Temat można zamknąć :slight_smile:

rokko dzięki za pomoc :wink: