Windows Xp nie zamyka się.. :/


(Mister Wojtek) #1

Witam!

Mam Windows Xp professional SP2, od niedawna wogole nie chce się zamknąć.. zatrzymuje się na "trwa zapisywanie ustawień" można ruszać kursorem myszy ale nawet kombinacja klawiszy "Ctrl + Alt + Del" nie pomaga.. szukalem w google rozwiazania tego problemu ale nic nie pomaga.. przeskanowalem kompa przy pomocy: Registry Mechanic 4, TuneUp Utilities 2004, robiłem defragmentacje, scandisk, skanowałem programem antywirusowym.. nie mówiąc juz o programach antispyware.. :confused: reinstalowałem SP2.. i nic nie pomaga.. :frowning: Macie jakis pomysl?? z góry dziękuję.

Pozdrawiam


(Qbek50) #2

daj loga z HijackThis


(M a x) #3

Uruchom Edytor Rejestru - Start->Uruchom->regedit. W kluczu HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop powinien być (w prawym panelu) wpis PowerOffActive, jeśli ma wartość 0 to zmień na 1. Tak samo zrób w kluczu HKEY_USERS.DEFAULT\ControlPanel\Desktop.


(Mister Wojtek) #4

niestety to nie pomogło..


Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:54:43, on 2005-04-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\F-SECU~2\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspc.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\ForceShutdown\fsd.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguiexe.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [NetLimiter] C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

O4 - HKLM..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM..\Run: [Force Shutdown] C:\Program Files\ForceShutdown\fsd.exe

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: internet.lnk = C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Filtr sieci Web - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Pokaż listę witryn sieci Web - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F02} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Wstrzymaj filtr stron sieci Web - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F02} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F03} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Nie zezwalaj na tę witrynę sieci Web - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F03} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F04} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Zezwalaj na tę witrynę sieci Web - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F04} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'winsflt.dll' missing

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 3917927359

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D5E5EC5D-B290-4A58-924D-51B7967D7210}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: F-Secure Internet Security 2005 (BackWeb Plug-in - 4476822) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\F-SECU~2\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure HTTP Server (fshttps) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fshttps\fshttps.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe


(JNJN) #5

Przypomnij sobie po czym Ci się to stało,co instalowałeś lub robiłeś.

Podgląd zdarzeń i jakie błędy.

Często powodują to aplikacje które są uruchomione przy starcie kompa lub zmiana ustawień w nich np antywirus


(M a x) #6

zrobiłes bład ze wyłaczyłeś przywracanie - zawsze sie zostawia chociaż 1 punkt przywracania tak żeby w razie potrzeby mozna było sie poratować


(Qbek50) #7

w t. awaryjnym fixujesz:

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'winsflt.dll' missing


(Mister Wojtek) #8

Dziwne bo.. nie wyłączałem przywracania.. nawet nie jest tam zaznaczone że zostało wyłączone.. :shock: najstarszy punkt przywracania jest z 7 kwietnia... :shock: ale wtedy tez mialem ten problem.. :-x


dzisiejsze błędy z dziennika zdarzeń:

Typ zdarzenia: Ostrzeżenie

Źródło zdarzenia: Userenv

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 1517

Data: 2005-04-09

Godzina: 02:47:45

Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Komputer: -

Opis:

System Windows zapisał rejestr użytkownika -\wojtek, kiedy aplikacja lub usługa nadal użytkowała rejestr podczas wylogowania. Pamięć używana przez rejestr użytkownika nie została zwolniona. Rejestr zostanie zwolniony, kiedy nie będzie używany.

Najczęstszą tego przyczyną są usługi uruchamiane z konta użytkownika. Próbuj skonfigurować te usługi, aby były uruchamiane z konta LocalService lub NetworkService.

Typ zdarzenia: Ostrzeżenie

Źródło zdarzenia: Userenv

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 1524

Data: 2005-04-09

Godzina: 02:47:42

Użytkownik: -\wojtek

Komputer: -

Opis:

System Windows nie może zwolnić pliku rejestru klas - plik jest ciągle używany przez inną aplikację lub usługę. Plik zostanie zwolniony, gdy nie będzie używany.

Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: F-Secure Anti-Virus

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 103

Data: 2005-04-09

Godzina: 01:48:40

Użytkownik: Brak

Komputer: -

Opis:

Nie można znaleźć opisu dla identyfikatora zdarzenia ( 103 ) w źródle ( F-Secure Anti-Virus ). Być może komputer lokalny nie ma wymaganych informacji rejestru lub plików DLL potrzebnych do wyświetlania komunikatów z komputera zdalnego. Możesz użyć flagi /AUXSOURCE= do pobrania tego opisu; więcej informacji można znaleźć w Pomocy i obsłudze technicznej. …

. Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: F-Secure Anti-Virus

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 103

Data: 2005-04-09

Godzina: 01:48:23

Użytkownik: Brak

Komputer: -

Opis:

Nie można znaleźć opisu dla identyfikatora zdarzenia ( 103 ) w źródle ( F-Secure Anti-Virus ). Być może komputer lokalny nie ma wymaganych informacji rejestru lub plików DLL potrzebnych do wyświetlania komunikatów z komputera zdalnego. Możesz użyć flagi /AUXSOURCE= do pobrania tego opisu; …


(JNJN) #9

Więc może to ten antywirus pieprzy sprawe.

Wpis 010 usuwasz tylko tym narzędziem.

http://www.cexx.org/lspfix.zip

Jeszcze to.

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

Kosmetycznie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

Wyłącz w msconfig.

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE


(Mister Wojtek) #10

Eureka.. odinstalowałem go..wywalilem wszystkie jego wpisy z rejestru i dziala.. :slight_smile: moze źle sie zainstalowal..? sprobuje zainstalowac jeszcze raz.. jesli sytuacja sie powtorzy to bede chyba zmuszony do zmiany antywira.. a szkoda bo ten jest bardzo skuteczny.. pozatym dolaczony firewall tez jest świetny.. :? Dzięki za pomoc! :smiley:


(Hplacek) #11

U mnie dokladnie to samo! mam tego samego antyvira i tez czasami sie komp nie wylacza. wiec chyba nalezy odnistalowac...