Windows XP pro System utworzył nowy profil, brak dostepu do starego

Po restarcie Windowsa pojawił mi się komunikat o błędzie w ładowaniu profilu lokalnego, a następnie o odzyskaniu kopi z rejestru. Teraz za każdym razem system loguje mi się na nowo utworzony profil, mimo wyboru konta “administraor”. W folderze Documents and Settings wszystkie pliki ze starego folderu nadal są w folderze z nazwą konta (administrator), mimo że system pokazuje, że jest zalogowany na konto o nazwie Administrator, to ścieżki plików np, z pulpitu prowadzą do Documents And Settings/All Users. Jak mogę przywrócić mój dawny profil? 

Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Przywracanie systemu

Możesz utworzyć nowy profil i skopiować wszystkie dane oprócz Ntuser.dat, Ntuser.dat.log, Ntuser.ini.

Jak skopiować dane użytkownika do nowego profilu użytkownika:

http://support.microsoft.com/kb/811151/pl