WindowsMail

Jak utwożyć nową tożsamość w WindowsMail. W WinXP było zarządzanie tożsamościami w Viście tego brakuje. :frowning:

Proszę zmienić temat postu na konkretny, opcja zmień i popraw.JNJN

Windows Mail nie obsługuje tożsamości. Dla innego użytkownika komputera utwórz nowe konto i on będzie miał także swojego Windows Mail.