WindowsMail


(Jonek) #1

Jak utwożyć nową tożsamość w WindowsMail. W WinXP było zarządzanie tożsamościami w Viście tego brakuje. :frowning:


(JNJN) #2

Proszę zmienić temat postu na konkretny, opcja zmień i popraw.JNJN


(mktos) #3

Windows Mail nie obsługuje tożsamości. Dla innego użytkownika komputera utwórz nowe konto i on będzie miał także swojego Windows Mail.