Windowsowy Octave 3.0.1 -niedziałające podpisywanie wykresów


(Discoveries) #1

Otóż problem jest taki, jak w temacie. Po wklepaniu np. takiego prostego kodu:

clf;

x=[0];

y=sin(x);

plot(x,y,"-b;sinus;")

title("wykres")

xlabel("abc")

ylabel("def")

print("sygnal.png", "-dpng", "-color");

pause;

Otrzymujemy taki wykres (m.in. bez podpisów osi i tytułu): d879a390db206a39med.png