WINE / niemożność uruchomienie ExpressPCB

Polecono mi (jako pracę domową) zapoznać się z programem ExpressPCB. Próbowałem uruchomić to poprzez WINE 1.3.12 podając w konsoli odpowiednie polecenie. O to, co było jego wynikiem:

err:virtual:map_image failed to set 60000020 protection on section .text, noexec filesystem?

wine: Unhandled page fault on read access to 0x0042996c at address 0x42996c (thread 0009), starting debugger...

Unhandled exception: page fault on read access to 0x0042996c in 32-bit code (0x0042996c).

Register dump:

 CS:0023 SS:002b DS:002b ES:002b FS:0063 GS:006b

 EIP:0042996c ESP:0032fea4 EBP:0032feb8 EFLAGS:00010216( R- -- I -A-P- )

 EAX:00000000 EBX:7b898ff4 ECX:83fa12fb EDX:0032ff10

 ESI:7ffdf000 EDI:0042996c

Stack dump:

0x0032fea4: 7b85ac4c 7ffdf000 00000000 00000000

0x0032feb4: 7b898ff4 0032fef8 7b85b8f0 7ffdf000

0x0032fec4: 0042996c 00000000 00000000 00000000

0x0032fed4: 00000000 00000000 00000000 7bcafff4

0x0032fee4: ff9d7304 7ffdf000 7bc75b20 7ffdf000

0x0032fef4: 7bcafff4 00000000 7bc786bd 7b85b890

000c: sel=0067 base=00000000 limit=00000000 32-bit r-x

Backtrace:

=>0 0x0042996c EntryPoint() in expresspcbsetup (0x0032feb8)

 1 0x7b85b8f0 ExitProcess+0xc9f() in kernel32 (0x0032fef8)

0x0042996c EntryPoint in expresspcbsetup: pushl	%ebp

Modules:

Module	Address Debug info	Name (58 modules)

PE 400000- 45b000	Export expresspcbsetup

ELF	7b800000-7b994000	Export kernel32

 \-PE	7b810000-7b994000	\ kernel32

ELF	7bc00000-7bccc000	Export ntdll

 \-PE	7bc10000-7bccc000	\ ntdll

ELF	7bf00000-7bf04000	Deferred    

ELF	7e1ce000-7e205000	Deferred uxtheme

 \-PE	7e1d0000-7e205000	\ uxtheme

ELF	7e205000-7e20b000	Deferred libxfixes.so.3

ELF	7e20b000-7e217000	Deferred libxcursor.so.1

ELF	7e217000-7e21b000	Deferred libxcomposite.so.1

ELF	7e21b000-7e224000	Deferred libxrandr.so.2

ELF	7e224000-7e22f000	Deferred libxrender.so.1

ELF	7e22f000-7e235000	Deferred libxxf86vm.so.1

ELF	7e235000-7e239000	Deferred libxinerama.so.1

ELF	7e239000-7e25c000	Deferred imm32

 \-PE	7e240000-7e25c000	\ imm32

ELF	7e25c000-7e27c000	Deferred libxcb.so.1

ELF	7e27c000-7e297000	Deferred libice.so.6

ELF	7e297000-7e3d4000	Deferred libx11.so.6

ELF	7e3d4000-7e3e6000	Deferred libxext.so.6

ELF	7e3e6000-7e3ef000	Deferred libsm.so.6

ELF	7e409000-7e4c0000	Deferred winex11

 \-PE	7e420000-7e4c0000	\ winex11

ELF	7e564000-7e58e000	Deferred libexpat.so.1

ELF	7e58e000-7e5c4000	Deferred libfontconfig.so.1

ELF	7e5c4000-7e5db000	Deferred libz.so.1

ELF	7e5db000-7e663000	Deferred libfreetype.so.6

ELF	7e663000-7e6ad000	Deferred libncurses.so.5

ELF	7e6ad000-7e6b3000	Deferred libuuid.so.1

ELF	7e6c7000-7e7d6000	Deferred oleaut32

 \-PE	7e6e0000-7e7d6000	\ oleaut32

ELF	7e7d6000-7e905000	Deferred ole32

 \-PE	7e7f0000-7e905000	\ ole32

ELF	7e905000-7e983000	Deferred rpcrt4

 \-PE	7e910000-7e983000	\ rpcrt4

ELF	7e983000-7ea84000	Deferred comctl32

 \-PE	7e990000-7ea84000	\ comctl32

ELF	7ea84000-7eae9000	Deferred advapi32

 \-PE	7ea90000-7eae9000	\ advapi32

ELF	7eae9000-7eb83000	Deferred gdi32

 \-PE	7eb00000-7eb83000	\ gdi32

ELF	7eb83000-7eccc000	Deferred user32

 \-PE	7eba0000-7eccc000	\ user32

ELF	7eccc000-7ed3a000	Deferred shlwapi

 \-PE	7ece0000-7ed3a000	\ shlwapi

ELF	7ed3a000-7ef49000	Deferred shell32

 \-PE	7ed50000-7ef49000	\ shell32

ELF	7ef49000-7ef63000	Deferred version

 \-PE	7ef50000-7ef63000	\ version

ELF	7efbc000-7efe6000	Deferred libm.so.6

ELF	7efe6000-7efea000	Deferred libxau.so.6

ELF	f7422000-f7427000	Deferred libdl.so.2

ELF	f7427000-f7594000	Deferred libc.so.6

ELF	f7594000-f75af000	Deferred libpthread.so.0

ELF	f75c9000-f770d000	Export libwine.so.1

ELF	f770e000-f772f000	Deferred ld-linux.so.2

ELF	ffffe000-fffff000	Deferred [vdso].so

Threads:

process tid prio (all id:s are in hex)

00000008 (D) Z:\mnt\sda2\home\logan\Pobrane\ExpressPCBSetup.exe

	00000009 0 <==

0000000e services.exe

	00000016 0

	00000015 0

	00000014 0

	00000010 0

	0000000f 0

00000011 winedevice.exe

	00000017 0

	00000013 0

	00000012 0

00000018 explorer.exe

	00000019 0

Backtrace:

=>0 0x0042996c EntryPoint() in expresspcbsetup (0x0032feb8)

 1 0x7b85b8f0 ExitProcess+0xc9f() in kernel32 (0x0032fef8)

Co więc mogę zrobić, by program ten uruchomić pod WINE?

err:virtual:map_image failed to set 60000020 protection on section .text, noexec filesystem?

Hmm uruchamiasz to na jakiejś innej partycji bez praw do uruchamiania?

Odpalam z partycji ntfs.

Jedyne co mi przychodzi do głowy to skopiowanie programu na partycję Linuksową. Aha i odpalasz instalkę czy już gotowy zainstalowany program, jeżeli gotowy program a ma on instalkę to odpal ją. Jeżeli to nie pomoże to pozostaje tylko VirtualBox.

Pomogło. Odpalałem instalkę programu.

Przecież to chyba logiczne, że program dodaje jakieś odwołania do rejestru Windows i bez tego raczej działać nie będzie. Dlatego właśnie jeżeli nie jest to program portable, trzeba uruchamiać instalator. To tak, jakby na Windows skopiować zainstalowany u znajomego program i go uruchomić u siebie. Taki sam efekt.

To na przyszłość :slight_smile:

Odpalałem wcześniej, zanim przeniosłem ją na partycję linuksową - czytaj ze zrozumieniem co się pisze.