WINFIXER - prosze o spr loga


(Natalka S 86) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:42:46, on 2006-05-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Wirelwss LAN Utility\TIWLANCu.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\0b8cf784.exe

C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Wirelwss LAN Utility\tiwlnsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\winsrv32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Oem\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {00000000-59D4-4008-9058-080011001200} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {00000000-C1EC-0345-6EC2-4D0300000000} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {00000000-F09C-02B4-6EC2-AD0300000000} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {196B9CB5-4C83-46F7-9B06-9672ECD9D99B} - C:\WINDOWS\system32\winbrume.dll

O2 - BHO: (no name) - {3ceff6cd-6f08-4e4d-bccd-ff7415288c3b} - (no file)

O2 - BHO: winapi32.MyBHO - {62E2E094-F989-48C6-B947-6E79DA2294F9} - C:\WINDOWS\System32\winapi32.dll

O2 - BHO: (no name) - {7b55bb05-0b4d-44fd-81a6-b136188f5deb} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8333c319-0669-4893-a418-f56d9249fca6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9c691a33-7dda-4c2f-be4c-c176083f35cf} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {e52dedbb-d168-4bdb-b229-c48160800e81} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ffd2825e-0785-40c5-9a41-518f53a8261f} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TI WLAN] C:\Program Files\Wirelwss LAN Utility\TIWLANCu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [0b8cf784.exe] C:\WINDOWS\System32\0b8cf784.exe

O4 - HKLM\..\Run: [0mcamcap] C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adware.Srv32] C:\WINDOWS\System32\runsrv32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Transponder] C:\WINDOWS\System32\susp.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [0mcamcap] C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [0b8cf784.exe] C:\Documents and Settings\Oem\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\0b8cf784.exe

O4 - HKCU\..\Run: [0mcamcap] C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{755D1E2A-C03C-407C-864D-D47213880234}: NameServer = 195.136.250.200,195.136.250.201

O20 - Winlogon Notify: polymorphreg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\polymorph.dll

O21 - SSODL: DCOM Server - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304BB8C34} - C:\WINDOWS\System32\dcom_16.dll (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TI Wlan Service (tiwlnsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Wirelwss LAN Utility\tiwlnsvc.exe

(Grzesiek1) #2

to też

daj loga z Silent Runners.vbs

a i te pliki z dysku wywal później jeszcze ręcznie najlepiej


(Bbieniol) #3

Wyłączasz przywracanie systemu:

Włączasz tryb awaryjny:

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole "fix checked" :slight_smile:

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\System32\dcom_16.dll

C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

C:\Documents and Settings\Oem\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\0b8cf784.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe

C:\WINDOWS\System32\susp.exe

C:\WINDOWS\System32\runsrv32.exe

C:\WINDOWS\System32\0b8cf784.exe

C:\WINDOWS\System32\winapi32.dll

C:\WINDOWS\system32\winbrume.dll

c:\secure32.html

C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\polymorph.dll

Klikasz X i restart kompa (restart dopiero po usunięciu ostatniego pliku) :slight_smile:

Skan EWIDO po update :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners