Wininet > FPT > przesyłanie pliku > lekka zmiana


(Przemozeus) #1
FtpPutFile(IntFTP,"c:\\plik.txt","plik.txt",INTERNET_FLAG_TRANSFER_BINARY, 0);

A czy mogę w miejsce "c:\plik.txt" wstawić zmienną posiadającą adres to pliku na dysku? Jeżeli tak to jak?


([alex]) #2

char file1[]="c:\plik.txt";

FtpPutFile(IntFTP,file1,"plik.txt",INTERNET_FLAG_TRANSFER_BINARY, 0);

string file2="c:\plik.txt";

FtpPutFile(IntFTP,file2.c_str(),"plik.txt",INTERNET_FLAG_TRANSFER_BINARY, 0);