Winlogon.exe atakuje Log:HijackThis i OTL


(Samochodowiec 79) #1

Witam.

Otóż od nowego roku laptop zaczął powolnie pracować.Poszperałem na forum i dowiedziałem się,że to niebezpieczny wirus winlogon.exe

Zrobiłem Log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:16:47, on 2012-03-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\crrss.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoomingHook.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\ddwmon.exe

C:\Program Files\Atheros\ACU.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

C:\Program Files\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSServ.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\WINDOWS\Temp\_ex-68.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 4\ASCService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Documents and Settings\admin\Pulpit\Ściągania\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = my.daemon-search.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:62586

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1:9421

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: SweetIM ToolbarURLSearchHook Class - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelper.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\crrss.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: toolplugin - {DFEFCDEE-CF1A-4FC8-89AF-189327213627} - C:\Documents and Settings\admin\Dane aplikacji\toolplugin\toolbar.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CeEKEY] C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPNF] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zooming] ZoomingHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tvs] C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DDWMon] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\\ddwmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACU] "C:\Program Files\Atheros\ACU.exe" -nogui

O4 - HKLM\..\Run: [crrss] C:\WINDOWS\system32\crrss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sweetpacks Communicator] C:\Program Files\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient

O4 - HKLM\..\Run: [MozillaAgent] C:\WINDOWS\Temp\_ex-68.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [winlogon] C:\Documents and Settings\admin\winlogon.exe

O8 - Extra context menu item: Search the Web - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted IP range: http://192.168.100.252

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1318612031281

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = XXX

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = XXX

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AF7BB6C2-53C7-43E2-A8C2-258A9BD687DB}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = XXX

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\Parameters: Domain = XXX

O17 - HKLM\System\CS5\Services\Tcpip\Parameters: Domain = XXX

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Usługa konfiguracji Atheros (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Advanced SystemCare Service (AdvancedSystemCareService) - IObit - C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 4\ASCService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Crypkey License - CrypKey (Canada) Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

Z OTL robi sie


(Villy) #2

winlogon.exe nie jest infekcją a plikiem systemowym bez którego system nie może funkcjonować, plik winlogon.exe może zostać zmodyfikowany przez wirusa, jednakże samo spowolnienie nie jest objawiem aż tak poważnej infekcji, wykonaj loga otl wg. instrukcji na naszym forum : otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html

przeskanuj komputer programem malwarebytes antimalware


(Drobok) #3

:stuck_out_tongue:

By mój post nie był całkowicie bezproduktywny, polecam lekturę zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html Wstaw logi z otl’a zamiast hjt. Wg w/w tematu :slight_smile:


(Samochodowiec 79) #4

Sory.

Dzieki, że mi napisałeś.

A tu Log OTL:

http://wklej.to/pymah


(Acorus) #5

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.

Extras też.


(Samochodowiec 79) #6

Niestety.

Mam kolejny problem.

Gdy właczam wykonaj skrypt to plik explorer.exe zakończył się ale nie resetuje mi laptopa.Wszystko znika prócz OTL-A

Ściągam grę AirRivals i niestety z downloaderem dzieje sie cos złego, otóż gdy chce zakonczyc ściąganie downloader się nie wyłancza a jego proces nie chce się zakończyć.I też z tego powodu niechce mi się laptop wyłączyć.Napisze też, że ten proces przy uruchamianiu systemu pokazuje się automatycznie a nie powinien.

Teraz muszę wyłaczać laptopa z przycisku trzymając go bo inaczej nieda sie go wyłączyć.


(Acorus) #7

Spróbuj w trybie awaryjnym.


(Samochodowiec 79) #8

Log:

http://wklej.to/SwkoC

Extras:

http://wklej.to/yONGa

Raport:

http://wklej.to/muDYJ

(Acorus) #9

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.W OTL użyj opcji Sprzątanie.Wyłącz i włącz przywracanie systemu.

http://www.searchengines.pl/Czyszczenie … 41981.html

Zainstaluj aktualizacje do programow wskazanych przez: http://screen317.spywareinfoforum.org/SecurityCheck.exe jako out of date.


(Samochodowiec 79) #10

Niestety.

Zaskoczyło mnie to.

Po sprzątnięciu, w google wyskakuje błąd 404 Not Found Nginx