WinMergeU, Porównywanie plików


(sexy69bis) #1

Jak ustawić WinMergeU, aby przy porównywaniu 2 plików
ukryć identyczne linie (widoczne tylko różniące się).

Może jest jakiś trik lub skrypt?