Winsock,problem z serwer i cmd C++

Napisałem komunikator WinSock klient-serwer i mam taki problem że nie wiem jak w serwerze odebraną komęde podstawic do cmd ?

1. char welcome[DEFAULT_BUFFER];

 2. recv(sClient, welcome, DEFAULT_BUFFER, 0);           

 3. cout << "Odebrano: " << welcome << endl;

 4. system(( welcome+">>der.con").c_str());

Jeżeli uruchamiasz jakiś plik exe/com to właśnie tak jak zrobiłeś, jeżeli zaś to polecenia cmd to musisz je odpalić za pomocą cmd.exe:

system((“cmd /C “+welcome+”>>der.con”).c_str());

tak a propos zamiast der.com użyj nul

Nie chce iść, jakieś błędy:

91 C:\Dev-Cpp\c++\rozmowa kurs cmd\serwer.cpp invalid operands of types `const char[8]' and `char[64]' to binary `operator+'

char welcome[DEFAULT_BUFFER];

 recv(sClient, welcome, DEFAULT_BUFFER, 0);           

 cout << "Odebrano: " << welcome << endl;

 system(("cmd /C "+welcome+">>nul").c_str());

jeżeli ci nie idzie to:

system((“cmd /C “+welcome+”>>nul”).c_str());

to nie mogło też iść to:

system(( welcome+">>der.con").c_str());

albo welcome ma być typu string albo:

system((string(“cmd /C “)+welcome+”>>nul”).c_str());