Wintems.exe

:?

witam takie paskudztwo mi się zalęgło ,usunęło kasperskiego i firewwal-a,a i większości programów z rozszerzeniem exe nie da się zainstalować

usunąłem trojany .lecz rejestr tworzy nowe ,po blokowałem porty proportem i seconfigiem o dziwo działają

znalazłem ciekawy program o nazwie gmer który znalazł wpisy tego szwaba w rejestrze ,ale przyznam ze moja kiepska wiedza w tej dziedzinie zatrzymuje mnie na dotychczasowym poziomie i nie wiem dalej jak to ugryźć

ścigam to cholerstwo wczoraj i przyznam że jestem już trochę zmęczony

trochę obciąłem , bo sie nie mieści ,chyba ze robi się to inaczej :slight_smile:

…proszę o pomoc :frowning:

http://wklej.org/id/402cb15061

Daj log z ComboFix

dziękuję z odpowiedz trochę to trwało ale dorwałem i zabiłem tego germana :mrgreen:

Daj tego loga

ten już po usunięciu

Pliku wintems w logu z HJt nie ma

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:28:42, on 2008-01-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 7\SMSystemAnalyzer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\CoolMon\CoolMon.exe

C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 7\IoloSGCtrl.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Documents and Settings\daro\Pulpit\gmer.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\daro\Pulpit\ProPort.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\daro\Pulpit\hijackthis.com

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IE 4.x-6.x BHO for Internet Download Accelerator - {2A646672-9C3A-4C28-9A7A-1FB0F63F28B6} - C:\PROGRA~1\IDA\idaiehlp.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: (no name) - {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE53} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FF9ADDC9-0DA3-4316-9F31-CDF90B5A5DB2} - (no file)

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: IDA Bar - {C70E30C7-140A-4166-A2E8-43557E62B41A} - C:\Program Files\IDA\idabar.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [ProPort StartUp] C:\Documents and Settings\daro\Pulpit\ProPort.exe /StartUp

O4 - HKCU…\Run: [sMSystemAnalyzer] “C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 7\SMSystemAnalyzer.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: CoolMon.lnk = C:\Program Files\CoolMon\CoolMon.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: Download ALL with IDA - C:\Program Files\IDA\idaieall.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDA - C:\Program Files\IDA\idaie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Internet Download Accelerator - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - C:\Program Files\IDA\ida.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Internet Download Accelerator - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - C:\Program Files\IDA\ida.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virussca…can_unicode.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupd…b?1188053926406

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: iolo DMV Service (ioloDMV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloDMVSvc.exe

O23 - Service: iolo System Guard (IOLO_SRV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 7\IoloSGCtrl.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/daro/USTAWI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg

End of file - 7613 bytes

http://up.wklej.org/download.php?id=460 … e97229721a

a ten na koniec

http://up.wklej.org/download.php?id=7ec … 0c89426cce

łatwo nie było :mrgreen:

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Wklej do Notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\KMON.OCX 

C:\WINDOWS\system32\PAC.EXE 

C:\WINDOWS\system32\KTKBDHK3.DLL

C:\WINDOWS\system32\Ijl11.dll


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Po tym nowy log z Combo

Pobierz program SDFix

witam

świetny opis

wykonałem niestety tylko cześć ,do momentu przejścia w tryb awaryjny ,nie mogę w niego wejść .nie wiem czy to ja wcześniej coś namieszałem czy stało sie tak ostatnio ,dawno tam nie zaglądałem ale podczas ładowania ładuje sie SPTD.SYS

I q347bus.sys nie wiem czy tak powinno być ,anulowałem ładowanie lecz nic to nie zmienia

i cały czas mnie restartuje i tak w kółko aż do wybrania uruchom normalnie

a to nowy log z combo

http://up.wklej.org/download.php?id=d74 … f45b69dbf1

Skan Trend Micro - http://pl.trendmicro-europe.com/consume … launch.php

ale nie wiem, jak wypadł log z combo??

jakoś nie umiem tego czytać (jeszcze)

więc niemożność przejścia do trybu awaryjnego jest wynikiem jakiegoś paskudztwa :?

obecnie mam zainstalowanego kasperskiego 7 ,nic on nie wykrył

wcześniej miałem 5 i przepuściła tego rokita :expressionless:

dziękuje pomogło od razu

nie wiedziałem że tryb awaryjny można naprawić

wykonałem drugą cześć zadania czyli restart, chyba że jeszcze raz wszystko od nowa??

raport

http://up.wklej.org/download.php?id=cab … 52a922064a

Pobierz Gmer

  1. Rootkit=>szukaj=>bez zaznaczania pokaż wszystko=> Ctrl + V do posta wklej

  2. Rootkit => zaznaczone tylko Pokazuj wszystko + Usługi => Szukaj => Kopiuj => Ctrl + V do posta wklej

log z gmer

http://up.wklej.org/download.php?id=8ce … fb86491884

No powinno być Ok

wielkie dzięki :wink:

a mam jeszcze jedno pytanie :wink:

chciałem sobie sprawdzić zgodność systemu płytą xp

i wyrzuca mi komunikat ,instalator nie może uaktualnić jądra pochodzącego z innej firmy :shock:

SP2 od razu instalowałeś z płyty czy doinstalowałeś?

od razu

wcześniej działało ,a kiedy tak się stało to nie wiem

nie jest mi to potrzebne :slight_smile: ale jak trafiłem na eksperta ,to nie zaszkodzi sie dowiedzieć

i może znowu coś naprawić