Winxp dod. SP2 nie otwiera się w całości często się resetuje

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:17:33, on 2007-05-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Documents and Settings\mama\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\YVAZMHE3\drf1179427964[1].htm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\WINDOWS\system32\clcl7.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\mama\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho3 Class - {58FB2CBB-C874-45FC-A1C9-B62CC9E3BED9} - C:\Documents and Settings\mama\51716581.dll

O2 - BHO: (no name) - {73364D99-1240-4dff-B12A-67E448373148} - C:\WINDOWS\system32\ipv6mons.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe" "ZTE Corporation\ZXDSL852"

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Intel system tool] C:\WINDOWS\system32\svehost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [clcl7] C:\WINDOWS\system32\clcl7.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game04.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C18807BA-72E0-4C3F-8477-48A57AC3FD19}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs:  

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUpUtilities2006\WinStylerThemeSvc.exe

bardzo proszę o sprawdzenie

Nie trzymaj HJT w katalogu Temp, tylko zapisz np na pulpicie.

Pliki na czerwono usuń ręcznie z dysku w trybie awaryjnym, a wpisy w HJT.

Przeczyść tempy w trybie awaryjnymATF Cleaner

Nowe logi HJT + SilentRunners.

Aszorek

wszystkie logi wklejane na forum powinny być objęte tagami

:oops: przepraszam zupełnie nie wiem jak to zrobić to i tak graniczy z cudem że udało mi się wkleić loga. popracuję nad tym. dziękuję za odpowiedź gvczak13 :lol: mam nadzieję że nic nie zepsuję nie mogę znależć pliku HJT.

Aszorek - log objąłem tagami (następnym razem musisz już sam to zrobić, w linku, który podałem w poprzednim poście masz to dokładnie wyjaśnione). Natomiast poprawnym tytułem i opisem problemu musisz zająć się sam.

Poczytaj TO oraz TO, po czym skorzystaj z przycisku icon_edit.gif

nie znam się na komputerach tak dobrze i nie potrafię nazwać dokładnie problemu nie znam języka informatycznego te wszystkie skróty nic mi nie mówia. postaram się nie nadużywać gościnności i uprzejmości. Bardzo dziękuję za pomoc i rady śmieci usunęłam narazie jest dobrze. nie wiem jeszcze co zrobić żeby nie otwierały mi się strony z sexem. co jakiś czas wyświetla mi się czerwona ikonka z 0001 i po jej wyłączeniu otwiera mi się seksowna strona już włączyłam blokowanie wyskakujących okienek ale to nie pomogło.

Zastosuj SimtFraudFix, opcja 2 w trybie awaryjnym.

Daj nowe logi z Hijackthis + SilentRunners + zawartość pliku c:\rapport.txt.

nadal wyskakują niecenzurowane stronyi komunikat: instrukcja spod 0x7c80979d, odwołuje się do pamięci pod adresem ,0x01c1a82c,. pamięć nie może być ,written, i przerwać działanie aplikacji?

po kliknięciu ok pokazuje sie na pasku zadań czerwony diabełek 0001, po czym wyskakuje strona internetowa ,niecenzurowana,

Daj log z Combofix

do usnięcia pliki