WinXPSP3 - ostrzeżenia: WinMgmt / Dhcp / Tcpip


(Kintakuntex) #1

Przeglądając dziennik zdarzeń w:

Aplikacje mam ostrzeżenie "WinMgmt":

Dostawca, Rsop Planning Mode Provider, został zarejestrowany w obszarze nazw WMI, root\RSOP, ale nie określił właściwości HostingModel. Ten dostawca będzie działał za pomocą konta LocalSystem. To konto jest uprzywilejowane i dostawca może spowodować naruszenie zabezpieczeń, jeśli niepoprawnie spersonifikuje żądania użytkownika. Upewnij się, że dostawca został sprawdzony pod względem bezpieczeństwa i zaktualizuj właściwość HostingModel rejestracji dostawcy z kontem o możliwie najmniejszych uprawnieniach dla wymaganej funkcjonalności.

System "Dhcp":

Adres IP połączenia 5.0.0.17 dla karty sieciowej o adresie 7A7900000001 został zabroniony przez serwer DHCP 0.0.0.1 (Serwer DHCP wysłał komunikat DHCPNACK).

System "Tcpip":

Protokół TCP/IP osiągnął limit zabezpieczeń ustalony dla liczby równoczesnych prób połączeń TCP.

Jedynie te błędy się powtarzają, może mam coś źle ustawione ?

Win XP SP3 + COMODO FW + Avira Free + Router Pentagram Cerberus + Neostrada 1024


(greh) #2

Czy korzystasz z HAMACHI, ponieważ adres IP 5.0.0.17 by to sugerował... ??


(Kintakuntex) #3

Tak czasami.


(greh) #4

Hmmm.

Są dwa wyjścia. Albo gdy niekorzystasz z HAMACHI wyłączaj je, lub po prostu je odinstaluj... :slight_smile:

W jednym i drugim przypadku problem powinien zniknąć, choć wg mnie, nie są to błędy, które w jakikolwiek sposób spowalniaja działanie komputera... :slight_smile: