Wirus amvo0.dll


(Jck87) #1

Bardzo proszę o sprawdzenie loga i instrukcje co do usunięcia wirusa...

log


(Leon$) #2

W logu nic nie ma daj jeszcze log HijackThis http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=16&t=36654

:slight_smile:


(Jck87) #3

http://up.wklej.org/download.php?id=b6e … 7e5ccfa166

log z hijackthis


(Leon$) #4

wpisy

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/pl/

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

usuń HijackThisem >> Fix checked

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach potem włącz

:slight_smile:


(Jck87) #5

done

http://up.wklej.org/download.php?id=665 … e6a49ce30f


(Gutek) #6

Ja nic nie widzę


(Jck87) #7

wielkie dzieki :smiley: