Wirus blokujacy WSZYSTKO


(Mariusz 1988) #1

Witam.

Raz:

Jestem po reinstalacji systemu windows xp. Sytuacja wyglada nastepujaco; nie ładuja mi sie strony z haslami "kaspersky", "Panda", "antyvirus" itp., nie moge wykonac scana online a jakikolwiek antywirus do instalacji krzaczy sie podczas instalacji albo nie odpala sie po zainstalowaniu. Wirus blokuje tez tryb awaryjny (wyskakuje bluescreen).

Dwa:

Po analizie logów doradzono mi zeby usunac

C:\DOCUME~1\HEROS\USTAWI~1\Temp\winvrxku.exe

C:\DOCUME~1\HEROS\USTAWI~1\Temp\winpdcbbe.exe

C:\DOCUME~1\HEROS\USTAWI~1\Temp\winexesg.exe

ALE NIE DALEM RADY TYCH PLIKOW USUNAC, probowalem przez cmd, sc stop i sc delete, probowalem zamykac porty programem wwdc, probowalem sciagac killbox'a ale on krzaczy sie podczas włączania...

i hijackiem USUNALEM

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{12114277-DAD0-4ACF-9D16-E4004FD6F52B}: NameServer = 83.238.255.76 213.241.79.37

O23 - Service: CiSvc - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe (file missing)

Trzy:

logi z Silent Runner , HijackThis i z ComboFixa:

"Silent Runners.vbs", revision 59, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"swg" = "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe" ["Google Inc."]

"AQQ" = "C:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe" [empty string]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"High Definition Audio Property Page Shortcut" = "CHDAudPropShortcut.exe" ["Windows ® Server 2003 DDK provider"]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"]

"AVP" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"" [file not found]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\ {++}

"WIAWizardMenu" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll,WiaCreateWizardMenu" [MS]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C}(Default) = "IEVkbdBHO"

-> {HKLM...CLSID} = "IEVkbdBHO Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll" ["Kaspersky Lab"]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

\InProcServer32(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wy�wietlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wy�wietlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{3028902F-6374-48b2-8DC6-9725E775B926}" = "IE Microsoft AutoComplete"

-> {HKLM...CLSID} = "IE Microsoft AutoComplete"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "History Band"

-> {HKLM...CLSID} = "History Band"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll" [MS]

z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:01:54, on 2009-04-12

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\WapSter\WapSter AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\HEROS\USTAWI~1\Temp\winvrxku.exe

C:\DOCUME~1\HEROS\USTAWI~1\Temp\winpdcbbe.exe

C:\DOCUME~1\HEROS\USTAWI~1\Temp\winexesg.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.kaspersky-help.com/?hl=pl&li ... ild%202600&pid=kis&version=8.0.0.454

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"

O4 - HKLM..\RunOnce: [WIAWizardMenu] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll,WiaCreateWizardMenu

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://slimak.onet.pl/_m/wirusy/ArcaOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{12114277-DAD0-4ACF-9D16-E4004FD6F52B}: NameServer = 83.238.255.76 213.241.79.37

O23 - Service: CiSvc - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

--

End of file - 3911 bytes

z combofix:

ComboFix 09-04-04.01 - HEROS 2009-04-12 13:36:31.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.1.1045.18.2038.1771 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\HEROS\Pulpit\ComboFix.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

F:\autorun.inf

F:\sqxc.pif

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sterowniki/Usługi )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_ASC3360PR

-------\Service_asc3360pr

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-03-12 do 2009-04-12 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

Nie utworzono żadnych nowych plików w tym okresie

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-12 11:39 32 --sha-w c:\windows\system32\drivers\fidbox2.idx

2009-04-12 11:39 32 --sha-w c:\windows\system32\drivers\fidbox2.dat

2009-04-12 11:39 32 --sha-w c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx

2009-04-12 11:39 32 --sha-w c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat

2009-04-12 11:17 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\f-secure

2009-04-12 11:12 --------- d-----w c:\program files\WapSter

2009-04-12 10:45 --------- d-----w c:\program files\Panda Security

2009-04-12 10:25 --------- d-----w c:\program files\Google

2009-04-12 10:23 --------- d-----w c:\program files\Universal

2009-04-12 10:23 --------- d-----w c:\program files\Flash Player Pro

2009-04-12 10:09 96,976 ----a-w c:\windows\system32\drivers\klin.dat

2009-04-12 10:09 87,855 ----a-w c:\windows\system32\drivers\klick.dat

2009-04-12 10:08 --------- d-----w c:\program files\Kaspersky Lab

2009-04-12 09:56 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-04-12 09:56 --------- d-----w c:\program files\Thomson

2009-04-12 09:56 --------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-04-12 09:53 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab

2009-04-12 09:51 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab Setup Files

2009-04-12 09:48 --------- d-----w c:\program files\CONEXANT

2009-04-12 09:45 --------- d-----w c:\program files\Hewlett-Packard

2009-04-12 09:40 --------- d-----w c:\program files\microsoft frontpage

2009-04-12 09:39 --------- d-----w c:\program files\Usługi online

.

------- Sigcheck -------

2008-12-16 20:53 2093568 24ce9980cfc68895ac71bfbd58b61a3a c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2008-12-16 13:28 2214912 6a2abef283a82ac927de57ccdacc9864 c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domy�lne, prawidłowe wpisy nie sš pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-04-12 171448]

"AQQ"="c:\progra~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe" [2009-02-25 4879360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SpeedTouch USB Diagnostics"="c:\program files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [2004-08-06 877568]

"AVP"="c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe" [2008-07-29 206088]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="CHDAudPropShortcut.exe" [2006-07-27 c:\windows\system32\CHDAudPropShortcut.exe]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"WIAWizardMenu"="c:\windows\system32\sti_ci.dll" [2008-04-14 137216]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"_nltide_3"="advpack.dll" [2008-04-14 c:\windows\system32\advpack.dll]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"DisableStatusMessages"= 1 (0x1)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoSMHelp"= 1 (0x1)

"ForceClassicControlPanel"= 1 (0x1)

"NoSMMyPictures"= 1 (0x1)

"NoSMConfigurePrograms"= 1 (0x1)

"NoResolveTrack"= 1 (0x1)

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoSMHelp"= 1 (0x1)

"ForceClassicControlPanel"= 1 (0x1)

"NoSMMyPictures"= 1 (0x1)

"NoSMConfigurePrograms"= 1 (0x1)

"StartMenuLogoff"= 1 (0x1)

"NoResolveTrack"= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

"DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"d:\Instalki\SP32482.exe"=

"c:\WINDOWS\system32\CHDAudPropShortcut.exe"=

"c:\WINDOWS\system32\userinit.exe"=

"c:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe"=

"c:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"=

"c:\ComboFix\NirCmdC.cfexe"=

"c:\WINDOWS\system32\IPCONFIG.exe"=

"c:\WINDOWS\system32\CF4899.exe"=

R0 klbg;Kaspersky Lab Boot Guard Driver;c:\windows\system32\drivers\klbg.sys [2008-01-29 32784]

R0 pavboot;pavboot;c:\windows\system32\drivers\pavboot.sys [2009-04-12 28544]

R3 KLFLTDEV;Kaspersky Lab KLFltDev;c:\windows\system32\drivers\klfltdev.sys [2008-03-13 26640]

R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter;c:\windows\system32\drivers\klim5.sys [2008-04-30 24592]

--- Inne Usługi/Sterowniki w Pamięci ---

*NewlyCreated* - ASC3360PR

*NewlyCreated* - HELPSVC

*NewlyCreated* - WUAUSERV

.

.

------- Skan uzupełniajšcy -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com/

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.kaspersky-help.com/?hl=pl&li ... ild%202600)&pid=kis&version=8.0.0.454

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Dodaj do listy blokowanych banerów - c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm

TCP: {12114277-DAD0-4ACF-9D16-E4004FD6F52B} = 83.238.255.76 213.241.79.37

DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} - hxxp://slimak.onet.pl/_m/wirusy/ArcaOnline.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\HEROS\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1crjcvfu.default\

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1375 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-04-12 13:40:34

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomy�lnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2009-04-12 13:41:27 - komputer został uruchomiony ponownie

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-04-12 11:41:24

Przed: 36 438 818 816 bajtów wolnych

Po: 36,424,159,232 bajtów wolnych

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

138


(Henio Mazurek) #2

Na logach się nie znam ale wydaje mi się, że to sality.

Najprostszą metodą na pozbycie się tego wirusa to format wszystkich partycji i pobranie wszelkich programów od nowa. Wirus zaraża wszelkie pliki exe.

Jeśli chcesz odzyskać dane pobierz, koniecznie na nie-zainfekowanym, kompie i wypal na płytę to

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... k+8.8.1.29

ustaw rozruch z płyty w biosie i zrób skan dokładny, wywal wszystko co znajdzie i skanuj tyle razy aż nic nie będzie wykrywać.

Jeśli to sality to system pewnie już nie wstanie. Musisz zainstalować Windows (bez podłączenia do sieci) robiąc np instalację nakładkową (bez utraty danych). Instrukcja (w pkt 5 wybierz b)

http://www.adam749.eu/index.php?id=instal_XP

Wcześniej pobierz antywirusa na nie-zainfekowanym kompie, zainstaluj go zaraz po instalacji systemu. Pobierz FlashDisinfector i uruchom

http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry369724

gdy wyskoczy monit o podpięcie pendrive'a zrób to (jeśli takowy posiadasz).

Wszelkie programy ściągasz od nowa, inaczej wszystko zacznie się od nowa. Na koniec zrób skan np Kaspersky'm on-line by sprawdzić czy sytuacja opanowana.


(ybu) #3

Poczytaj i spróbuj sprawdzić jeszcze to:

http://www.heise-online.pl/security/Str ... tures/8186

i po kliknięciu w 1-sz link z testem zobacz obraz i jego interpretację

http://translate.google.pl/translate?u= ... l&ie=UTF-8