Wirus Facebook


(Aniapias) #1

Wirus już na szczęście mniej więcej zażegnany ale nie otwiera mi się Facebook, no i chciałbym się upewnić czy na pewno mój wirus już sobie poszedł. :smiley:

OTL: http://www.wklej.eu/index.php?id=fbd05af442

Extras: http://www.wklej.eu/index.php?id=ba1ea0c2e4


(Acorus) #2

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt .Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.


(Aniapias) #3

Raport z usuwania: http://wklej.org/id/586944/

Skanowanie,

OTL: http://wklej.org/id/586954/


(Acorus) #4

W OTL użyj opcji Sprzątanie.Wyłącz i włącz przywracanie systemu.

http://www.searchengines.pl/Czyszczenie … 41981.html


(Aniapias) #5

Dzięki :slight_smile: