Wirus haxdoor

witam was słuchajcie złapałem tego wirusa HaxDoor i nie moge tego ■■■■■■■■■■ usunąć czy ktoś mógłby mi pomóc jak to usunąć jakiegoś antywira albo coś :frowning: apropo mam avasta przeskanowałem i nic :frowning:

wklej loga z http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:50:48, on 2005-12-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Documents and Settings\Dudek\Pulpit\Nowy folder\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IEHlprObj Class - {CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - D:\Program Files\NetPanel\IEHelper.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - D:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [Easy-PrintToolBox] D:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://D:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://D:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://D:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://D:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 0710307331

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - D:\Documents and Settings\Dudek\Pulpit\Spik\url_wpmsg.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Z góry dzięki :slight_smile:

Log czysty.

Podaj dokładną nazwę wirusa i screen: skąd wiesz, że go masz.

Ale pewnie masz coś z tej strony:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … hl=haxdoor

Poczytaj sobie…

no nie znam dokładnej nazwy tego wirusa ale wiem że przy różnych czynnościach włącza mi sie niebieski ekran z błędem STOP a przeczytałem że ten wirus jest przyczyną tych samych informacji technicznych :frowning:

No właśnie podałem Ci linka… :?

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … p=129610

Masz różne wersje, wybierz tą którą masz i zastosuj